Keri sisuni

Import

Excelis muutub kauba kood, kui on koodil esimene number 0. Näiteks 0152 muudab Excelis 152. Kuidas teha nii, et Excel seda ei muudaks?

Selleks, et Excel ei muudaks koodi tuleb muuta veeru vormindus tekstiks. Tekstivorminguga lahtreid koheldakse tekstina isegi siis, kui lahtris esineb arve. Lahter kuvatakse täpselt sisestatud kujul.

Vali veerg kuhu sisestad või kopeerid kauba koodid, näiteks veerg A puhul vajuta A peale. Tehakse aktiivseks kogu veerg. Seejärel teha aktiivse veeru peal parem hiireklikk ja valida Format cells/Vorminda lahtreid. Avanenud aknas valida kategooriast Text/Tekst. Seejärel vajutada OK.

Firmade (kliendid ja tarnijad) import Profitisse

Kõigepealt luua Excelis õiges formaadis tabel firmade kohta.

Firmade formaat:

Veerg Selgitus
A Kood
B Nimetus
C Klient (kui pole tĂĽhi, siis klient)
D Tarnija (kui pole tĂĽhi, siis tarnija)
E Reg. number
F KM kohuslase number
G Maksetähtaeg
H Viivis
I Jur. aadress (tänav)
J Jur. aadress (linn)
K Jur. aadress (postiindeks)
L Jur. aadress (riigi kood)
M Postiaadress (tänav)
N Postiaadress (linn)
O Postiaadress (postiindeks)
P Postiaadress (riigi kood)
Q Telefon
R Faks
S Kontaktisik

Tehke tabelist koopia ( Ctrl+C ). Avage Profitis menüü Müük – Firmad, vajutage hiire paremat klahv ja valide Import. Impordi allikas on “Lõikepuhver”, vajutage Alusta.

NB!

Soovitame eelnevalt teha varukoopia, juhuks kui midagi ebaõnnestub.

Kaupade import Profitisse

Kaupu saab Profitisse importida läbi hinnakirja.

NB!

Enne importi soovitame teha olemasolevatest andmetest varukoopia, sest hinnakirja import on suur ja mahukas andmete muudatus.

Kõigepealt tuleks Excelis luua imporditavatest kaupadest nõuetele vastav tabel. Impordi faili veergude järjekord peab olema järgmine:

Veerg Selgitus
A  Tarnija kaubakood – mõnikord sama kaupa ostetakse mitmelt tarnijalt (erinevate koodide all) või tarnija kasutab erinevate kaupade kodeerimist. Välja sisu läheb kauba kaardile, ostuhindade tabelisse. Veeru võib ka tühjaks jätta.
B  Kaubakood – kui kasutatakse tarnija kaubakoode võib selle veeru ka tühjaks jätta.
C  Kauba nimetus
D  Kauba ülemgrupp – võib tühjaks jätta, kui kaubagruppide süsteem on ühetasemeline.
E  Kauba alamgrupp – võib tühjaks jätta, kui kaupu ei soovita grupeerida.
F  Kauba nimetus teises keeles
G  Kauba ostuhind – (Ostuhind ostuhinnakirja valuutas)
H  Juurdehindluse protsent – kasutatakse, kui müügihind sõltub otseselt ostuhinnast. Müügihind arvutatakse korrutades ostuhind hinnakirja valuuta kursiga ja seejärel lisades tulemusele juurdehindluse protsent.
I  Müügihind (baasvaluutas) – selleks, et programm kasutaks seda hinda, tuleb eelmine veerg (juurdehindluse protsent) tühjaks jätta.
J  Ribakood
K  Värv
L  Ühik
M  Lisainfo
N  Kaal. Kaalu importimiseks peab olema seadistatud kaalu ühik ja sisse lülitatud linnuke “Kaubaühikute otsekoefitsiendid” (menüü Müük/Müügi seadistused)

Kui kaupade tabel on valimis, teha sellest koopia ( Ctrl+C ). Edasi tuleks Profitis avada menüü Müük – Hinnakirjad, avada hinnakiri, kuhu müügihindu imporditakse nt Baashinnakiri.

Hinnakirja aknas vajutada klambriga ikoonil (Ctrl+J) ja valida menüüst “Hinnakirja import”.

Avanenud impordiaknas saab sisestada tarnija, valuuta, ostu ja müügi käibemaksutariifid ja vaikimisi mõõtühik. Impordi allikas “Lõikepuhvrist”.

Importi võib teostada ka korduvalt, olemasolevatel kaupadel parandatakse ostu- ja müügihindu ja nimesid.

Juhul kui import ebaõnnestus, soovitame taastada varukoopiast eelneva seisu.

Lao algseisu import Profitisse

Kõigepealt luua Excelis õiges formaadis laoseisu tabel.

Algseisu formaat:

Veerg Selgitus
A Kauba kood
B Kauba nimetus
C Ăśhik
D Kogus
E Omahind
F Omahind kokku

Impordi puhul olulised ainult veerud A, D ja E, ülejäänud võib tühjaks jätta.

Tabelist teha koopia ( Ctrl+C ).

Edasi tuleb Profitis avada Ladu – Algseisude sisestamine, lisada uus ( Ctrl+N ), valida ladu ja kuupäev, millega algseisu soovite sisestada. Seejärel klõpsates hiire parema klahviga kaubatabeli peale, valida rippmenüüst “Kleebi andmed tabelisse” ja salvestada.

Tabelile peab jääma päis, vastasel juhul esimest rida ei impordita.

NB!

Enne importi soovitame kindlasti teha varukoopia.

Mul on number 742725274284, kuid Excel näitab seda kujul 7.42725E+11. Kuidas teha nii, et Excel ei muudaks numbreid?

Lahtris, kus number on vormindatud tuleks teha parem hiireklikk ja valida Format Cells/Vorminda lahtreid, avanenud aknas valida Number/Arv ning decimal places/kohti pärast koma määrata 0. Seejärel vajutada ok.

Kui neid lahtreid on palju ning asuvad samas veerus, siis võib aktiveerida ka terve veeru korraga ja seejärel teha muudatused.