Keri sisuni

Tasumised

Valides menüüs Ost – Tasumised, avaneb vastav register, kus saab tasumised reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Topelt klõpsuga saab koostatud tasumisi avada ja vajadusel parandada või uuesti välja printida. Tellimusi saab reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav ttasumise tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3 .

Kui tasumisi on väga palju soovitame kasutada filtrit.

Selleks tuleb klõpsata tööriistaribal oleval hammasratta ikoonil või vajutades kiirklahvil ( Ctrl+F ).

Avanenud aknas valida, millise tunnuse järgi soovitakse filtreerida (periood, hankija jne). Filtri saab aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”, seejärel jäävad ekraanile vaid valitud tunnust sisaldavad tasumised. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud tasumisi.

Uue tasumise koostamiseks tuleb klõpsata valge lehega ikoonil või kiirklahvil Ctrl+N .

Tasumise real saab klõpsata hiire parema klahviga ja valida Ava koopia, või kiirklahv Shift+Ctrl+N.

Joonis 252

Tasumine

Tasumise sisestamiseks tuleb kõigepealt valida firma, kellele maksti ning kas tegu oli tasumisega hankijale või tagasimaksega kliendile. Tagasimakse valitakse automaatselt, kui valite firmaks hankija. Seejärel valida kuupäev, summa, tasumise viis ja soovikorral objekt. Valuuta ja kurss tulevad automaatselt vastavalt firma andmete kaardil olevaile, kuid neid saab tasumise kaardil, sarnaselt ülejäänud valikutele muuta. Iga panga ja kassa jaoks on vaja teha eraldi tasumise viis, et saaks näidata, mis kontol summat krediteeritakse. Näiteks: Swedbankast tasumine, SEB Pangast tasumine või kassast tasumine. Vaikimisi tasumise viisi saab seadistada menüüs Ost – Ostu seadistused leheküljel Tasumised.

Joonis 253

Tasumine on vaja kinnitada, et tekiks kanne pearaamatusse. Kinnitamiseks tuleb klõpsata tabalukuga ikoonil või kiirklahvil Ctrl+K .  Seejärel tuleb tasumine siduda kasutades kiirklahvi F6 või valides klambri ikooni  alt Seosed arvetega. Avaneb Arvelduste info aken, kus tuleb teha hiire topeltklõps konkreetsel arvel või arvetel, mida soovitakse tasumisega siduda ja vajutada OK.

Joonis 256

Tasumisi saab muuta, kui võtta kinnitus maha. Pärast paranduste sooritamist tuleb tasumine uuesti kinnitada ja vastava ostuarvega siduda. Kanded parandatakse automaatselt ära. Tasumisi saab ka kustutada, selleks tuleb kõigepealt tasumisel kinnitus maha võtta ja klõpsata tasumise kaardil kustuta nuppu või Ctrl+Del .

Tehes tasumise otse tasumiste registrist tuleb väljad ise täita, kuupäevaks on vaikimisi jooksev kuupäev. Tasumist on võimalik teha ka otse ostuarvelt nupuga Uus tasumine, siis on väljad eeltäidetud. Tasumise kuupäev on arve maksetähtaeg, kui see on hilisem kui jooksev kuupäev. Kui maksetähtaeg on varasem siis tuleb kuupäevaks jooksev kuupäev. Kõiki eeltäidetud andmeid on võimalik muuta.

Tasumiste eksport

Tasumiste eksport võimaldab Profitis koostatud tasumised eksportida interneti panka. Kui seda ei soovita, tuleb linnuke käsitsi maha võtta. Kui eksport on teostatud ilmub linnuke ka lahtrisse “Eksporditud”.

Tasumiste eksportimiseks tuleb tasumiste registris klõpsata hiire paremale klahvile ja valida Eksport, edasi avaneb Maksekorralduste ekspordi aken, kus tuleb valida, millise tasumise viisiga tasumisi soovite eksportida ja mis formaadis. Vajutades nupule Alusta, avaneb aken, kus saab valida kuhu maksekorralduste fail salvestatakse, faili nimi tuleb automaatselt (koosneb tasumise viisist, kuupäevast ja kellaajast). Selle faili saate interneti panka importida. Tasumiste eksportimiseks peavad olema täidetud vastava tasumisviisi pank ja arveldusarve number (IBAN). Samuti peab edukaks ekspordiks olema täidetud  menüüs Programm – Firma andmed – Pangakontod.

LHV pangast maksekorralduste eksport formaadis SEPA XML.

Võimalikud veateated tasumiste eksportimisel

Veateade Selgitus
Valuuta tähis tühi Tasumisel puudub valuuta
Maksja konto tĂĽhi Valitud tasumise viisil puudub pangakonto. Lisa menĂĽĂĽst Ost->Tasumise viisid vastava tasuviisi pangakonto number
Saaja konto tĂĽhi Tasumisel puudub saaja pangaarve number
Saaja nimi tĂĽhi Tasumise saajal puudub nimi. Lisa menĂĽĂĽst Ost->Firmad firmale nimi
Maksja panga koood tĂĽhi Valitud tasumise viisil on valimata pank (SEB, Swedbank jne). Lisa menĂĽĂĽst Ost->Tasumise viisid vastava tasuviisi pank
Saaja panga kood tĂĽhi Tasumisel on valimata pank
Selgitus tĂĽhi Tasumisel puudub maksekorralduse selgitus
Riigi koodi pikkus peab olema 2 tähte Saaja postiaadressis riigi kood ei tohi olla pikem kui 2 tähte. Muuda menüüs Ost->Riigid all riigi koodi, mis on kasutusel saaja postiaadressis
Tasumisel sisestamata pangaarve Tasumisel puudub saaja pangaarve number
Tasumise viisil puudub pangakonto Valitud tasumise viisil puudub pangakonto. Lisa menĂĽĂĽst Ost->Tasumise viisid vastava tasuviisi pangakonto number
Tasumisviisi kaardil määratud pangal puudub SWIFT/BIC Tasumisel kasutataval pangal ei ole määratud SWIFT-koodi. Lisa menüüst Ost->Pangad kasutatavale pangale SWIFT-kood

Tasumiste import

Tasumiste impordi moodul toob panga väljavõtte failist programmi kõik tasumised ja kinnitab need, sidumised arvetega tuleb kasutajal endal teha. Moodul aitab aega kokku hoida firmadel, kellel on igakuiselt palju tasumisi tarnijatele, samuti vähendab sisestusvigade tekkimise ohtu.

Tasumiste importimiseks tuleks kõigepealt salvestada panga väljavõte CSV, TH5 või TH6 formaati.

Tasumiste registris klõpsata hiire paremat klahvi ja valida Import. Edasi valida panga väljavõtte formaat (CSV, TH5, TH6, TXT), väljade eraldaja ;, tasumise viis ja klõpsata klahvile Alusta importimist.

  • SEB Panga puhul Profit toetab CSV formaati.
  • Swedbangas saab importida CSV, TH5, TH6_IBAN ja CSV_IBAN formaadis faile.
  • LHV Panga puhul saab importida TH6_IBAN formaadis tekstifaili.

Seejärel tuleb valida panga väljavõtte fail välja ja vajutada Open. Tasumise impordi Andmed aknasse ilmuvad kõik tasumised panga väljavõttelt.

Joonis 257

Rohelise värviga on tähistatud tasumised, mis on juba varem imporditud. Topelt ei impordita.

Musta värvi tekstiga read on korras st programm tundis automaatselt makse saaja ära.

Punase värviga on toodud tasumised, mille Saaja ei õnnestunud automaatselt tuvastada. Nendel ridadel saab kasutaja ise sisestada firma koodi või valida F5 -ga. Kindlasti Enter klahviga liikuda edasi.

NB!

Kuna programm ei tunne ära varem käsitsi sisestatud tasumisi, topelt andmete tekkimise vältimiseks tehke kindlaks, et te ei ekspordi pangast tasumisi, mis on juba käsitsi sisestatud.

Tasumiste impordi aknas leheküljel Seadistused saab lülitada sisse “Kinnitada dokumendid impordi järel”.

Kui kõik tasumised on üle kontrollitud ja Saajad olemas, siis tuleb klõpsata klahvile Impordi kõik. Tasumiste registris vajutada värskenda nuppu, et imporditud tasumised tuleksid nähtavale, seejärel käija tasumised läbi ja F6 -ga siduda tasumine arve või arvetega.