Keri sisuni

Kaupade grupid

Valides menüüs Müük – Kaupade grupid avaneb vastav register, kus saab kaubagruppe reastada klõpsates veeru pealkirjal. Topelt klõpsuga saab koostatud kaupade gruppe avada ja vajadusel parandada.

Joonis 158

Kaupade grupeerimine pole kohustuslik, kuid seda on soovitav kasutada suure kaupade nomenklatuuri puhul (lihtsustab kauba leidmist, võimaldab detailsemat aruandlust ja teha inventuure kaubagruppide lõikes). Kaubagrupile saab luua ka ülemgrupi. Uue grupi lisamisel saab täita järgmised väljad:

  • kood – kauba grupi kood;
  • nimetus – kauba grupi nimetus;
  • KM tariif – kauba grupi käibemaksu tariif nii ostes kui müües. Konkreetsel kaubal on võimalik seda muuta; realisatsioonikonto – mis kontole krediteeritakse kaubagrupi müügitulu. Näiteks: 3110 Kauba realisatsioon 20% käibemaks;
  • ostukonto – mis kontole debiteeritakse kaubagrupi ostu. Näiteks: 161 Tooraine ja materjal;
  • ülemgrupp – kauba grupi ülemgrupp, tuleb valikust kaupade grupid, kus saab läbi valiku Uus sobiva lisada;
  • lisainfo – ei pea täitma.

Joonis 159

Valides uuele kaubale grupi, tulevad automaatselt grupi seadistused, aga kauba kaardil saab muuta. Kaupade gruppe saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada grupi kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab kaupade gruppe kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb kaupade gruppide nimekirjas klõpsata vajalikul grupil ja valida kustuta või avada grupi kaart ja vajutada seal kustuta nuppu.