Intrastat

Intrastat on statistiline aruanne ettevõtte väliskaubanduse kohta Euroopa Liiduga, mis tuleb esitada kord kuus Statistikaametile. Intrastati aruannet peavad esitama käibemaksukohustuslikud ettevõtted kelle käive aruandeaastal või aruandeaastale eelneval aastal ületab statistilise läve.

Intrastati aruannete puhul on oluline, et oleks menüüs Müük->Riigid märgitud riigile kood, nimetus ja EU kood.

riik

Firmade registris (Müük->Firmad) firma kaardil tuleks juriidilises ja postiaadressis kasutada riiki.

firmakaart

Menüüs Intrastat->Kombineeritud nomenklatuur on vaja kas sisestada või importida nomenklatuur. Kombineeritud nomenklatuuri saab allalaadida siit.

Kombineeritud nomenklatuurist tuleks otsida teid puudutavad punktid ning:

  1. kui neid on vähe võib Profitisse ise sisestada valides kombineeritud nomenklatuurist valge lehega ikooni valgelehegaikoon . Avanenud aknasse tuleks sisestada kood, nimetus, mõõtühik ja vajadusel lisainfo.
  2. kui neid on palju võib Profitisse read importida. Selleks tuleks eelnevalt kombineeritud nomenklatuurist kopeerida read Notepad programmi. Seejärel avada Profit ning olles kombineeritud nomenklatuuris klõpsata real parema hiireklahviga ja valida Import.importnomenklatuurAvaneb aken, kus saate valida salvestatud nomenklatuuri notepadi faili. Peale seda lisatakse read nimistusse.

Kaubakaardi vahelehel “Intrastat”  tuleb määrata:

  1. KN kaubakood (valik kombineeritud nomenklatuurist)
  2. Päritoluriik (valik riikide nimekirjast)

kaup

Kaubakaardi vahelehel Mõõtühikud tuleb määrata kauba mõõtühik siis, kui tegemist on kaalukaubaga. See on vajalik selleks, et Intrastati aruandes arvestataks netomass (kg). Selleks, et baasühik oleks vastupidine (TK->KG) tuleb Müük->Müügi seadistused teha linnuke Kaubaühikute otsekoefitsiendid ette.

mootuhikutega

Samuti on oluline selleks, et netomass (kg) tuleks instrasti aruandesse, menüüs Müük->Müügi seadistused teha linnuke Kaalu arvestus müügiarvel ette ning Kaalu ühikuks valida KG (kilogramm).

Intrastati aruanne koostatakse lao sissetulekute ja lao väljaminekute alusel. Seega on intrastati aruande koostamiseks vajalik lao mooduli olemasolu.

Menüüs Intrastat->Intrastat on võimalik koostada uus aruanne klõpsates valge lehega valgelehegaikoonnupul. Valides kuu ja aasta ning vajutades nupule “Koosta” luuakse automaatselt aruanne. Aruandes kuvatakse lao väljaminekuid ja sissetulekuid koos.

Loodud intrastati aruandest on võimalik eksportida eraldi sissetulekud ja väljaminekud .csv failina.

Intrastati aruannete esitamiseks on kaks viisi:

  1. E-stat kaudu (käsitsi või csv-failist import)
  2. Statistika ameti lehelt failina (xls, txt või scv formaadis. CSV ei ole sama mis e-statis).