Keri sisuni

Kaubad

Valides menüüs Korteriühistu – Kaubad, avaneb vastav register, kus saab kaupu reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Joonis 486

Uut kaupa sisestades on vaja täita järgmised väljad:

  • kood – lühend kauba nimest (numbrite või tähtede kombinatsioon);
  • nimetus – kauba nimetus;
  • tüüp – Kuluartikkel, KÜ näit või KÜ püsitasu.

Kuluartikkel tuleb tüübiks valida igakuistel tasudel, mis on üldjuhul kõigil ja arvestus sama põhimõtte alusel, näiteks: remondifond, küte, prügi jne.

KÜ näit tuleb tüübiks valida mõõtjatega kaupadel, näiteks: vesi, gaas (sisestades iga kuu uue näidu, arvestab programm ise jooksva kuu tarbimise).

KÜ püsitasu tuleb tüübiks valida tasudel, mida kogutakse küll pikema aja jooksul, kuid vaid valitud korteritelt, näiteks: internet, parkimine, ampritasu, võtmed jms;

  • mõõtühik – kauba mõõtühik, tuleb valida mõõtühikute registrist. Sobiva puudumisel saab lisada läbi valiku Uus;
  • ostu KM tariif – ostu käibemaksu tariif 0;
  • müügi KM tariif – müügi käibemaksu tariif 0;
  • ostukonto – kaubad, mida ühistu vahendab (prügi, vesi, gaas) ostu- ja müügikontoks on näidiskontoplaanis aktivakontod. Ostuga debiteeritakse, müügiga krediteeritakse ja saldos on vahe, mis võrdub jagamata tasud. Ostukontot ei ole vaja sisestada kaupadele, mida ei osteta;
  • müügikonto – müügikonto tuleb valida kaupadele, mida korteriühistu vahendab või müüb (remondifond, hooldustasu, parkimine). Müügikonto on tulukonto või vahendataval kaubal aktiva konto (nt prügi, vesi, küte jne).

Joonis 487

Tehes linnukese “Suletud” lahtrisse, saab selle kauba valikute nimekirjadest kõrvaldada. Soovitatav sulgeda, kui antud kaupa ei kasutata enam üüriarvestamisel.

Nipp! Näite võib kombineerida

Näiteks, korterites on kaks veenäidu mõõtjat. Arvel tuleks näidata eraldi vee kogust (st. kõik mõõtjad kokku). Selleks tuleb luua uus kaup “Vesi ja kanalisatsioon”, kus komponendide lehel määratakse ära kaks veenäidu mõõtjat.

Nüüd, kui lisada arvele kaup “Vesi ja kanalisatsioon” ja panna koguse valemiks “NÄIT”, siis programm ise võtab kõikide komponentide näidud ja liidab need kokku.

Joonis 488