Keri sisuni

Kanne

Kande lisamisel tuleb sisestada:

 • Kande tüüp – määrab ära kande liigi. Selle võib kirjutada ise või valides klaviatuurilt F5 . Kui sobivat kande tüüpi nimekirjas pole, saab selle kohe lisada, läbi valiku Uus;
 • Kuupäev – esimesel korral pakub programm jooksva kuupäeva, edaspidi eelmise kande kuupäeva. Kuupäeva saab muuta, kirjutades kuupäeva üle või valides kalendrist sobiva. Jättes aasta sisestamata, paneb programm aut. jooksva aasta;
 • Dokument – vabalt sisestatav piiramatu pikkusega tähtede/numbrite kombinatsioon, mis võiks viidata kande algdokumendile. Sisestamine ei ole kohustuslik;
 • Konto – kui Kande tüübi juures määrati konto, siis tuleb see automaatselt Konto lahtrisse, kuid seda saab muuta. Samas saab konto ise kirjutada või valida kontoplaanist vajutades klahvile F5 . Saab jooksvalt lisada uue konto läbi valiku Uus;
 • Konto nimetus – tuleb automaatselt konto numbri valimisega;
 • Objekt – näitab ära, millise objektiga (osakond, projekt jms) on konto seotud, võimalik ise kirjutada või valida vajutades klahvile F5 .
 • Seletus – vaba kirjeldus kande rea kohta, tuleb aruannetesse ja kande väljatrükile;
 • Deebet–  sisestada kande deebetsumma;
 • Kreedit-  sisestada kande kreeditsumma.

Järgmised kuus veergu (firma, arve nr, maksetähtaeg, makse kpv, viivis ja arveldus) ilmuvad Arvelduste kontode so kliendi ja hankija kontode kasutamisel, et oleks tasumine või laekumine võimalik arvega siduda.

Järgmisele kande reale saab liikuda Enter või Tab klahvi abil. Kandes võib olla piiramatul arvul ridu.

Joonis 264

Sisestades kande deebetisse (või kreeditisse) summa, pakub programm kreeditisse (või deebetisse) sama summa vastu. Programmis saab koostada erinevaid kandeid:

 • Lihtkanne – ühe deebeti ja kreeditiga kanne;
 • Liitkanne – ühes kandes mitu deebetit ja üks kreedit või mitu kreeditit ja üks deebet;
 • Komplekskanne – ühes kandes piiramatul arvul deebeteid ja kreediteid.

Lisainfo – info või selgitus kande kohta, ei ole kohustuslik sisestada.

Kassa orderid

Kasutades kande tüüpi, millega on määratud kassa sissetuleku või väljamineku orderi trükkimine, küsitakse pärast kande salvestamist, kas soovite trükkida orderit. Kui vastate sellele küsimusele Jah, siis ilmub ekraanile kassa sissetuleku või väljamineku orderi blankett, kus on võimalik muuta orderi numbrit, kellele raha kassast läheb või kellelt raha kassasse tuli, samuti on orderil lisainfo väli ja kohad allkirja jaoks.

Joonis 265

Orderit on võimalik välja trükkida, samuti saab hiljem kande parandamisel uuesti orderit vaadata või välja trükkida, vajutades kande ülemises paremas servas olevale orderi klahvile.

Joonis 266

Kassa sissetuleku ja väljamineku orderid nummerdatakse uuel aastal alates number ühest, kui menüüs Finants – Kannete tüübid panna kassa kande tüübil järgmise orderi numbriks 1.