Keri sisuni

Lao seadistused

Ladu- Lao seadistused menüüs saab tehe erinevaid ladu ja ostu-müügihaldust puudutavaid seadistusi.

Leheküljel Ladu saab valida Vaikimisi lao, mis tuleb automaatselt uut lao dokumenti koostades. Saab seadistada, et kasutaja näeks ainult oma lao dokumente, et näidataks laoseisu ostu ja müügidokumentide koostamisel. Panna programm hoiatama, kui laoseis negatiivne või kauba laoseis on alla miinimumkoguse või keelata miinusesse müük.

Saab seadistada Profiti näitama laoseisu ka kaubavaliku aknas ja kaupade registris. Ettevõttel, kellel on väga suur kaupade nomenklatuur, võib see kauba valimise või kaupade registri avamise muuta aeglasemaks, kuna korraga arvutatakse kõikide kaupade laoseis.

Joonis 385

Kui soovitakse, et ostuarvega tuleksid kaubad lattu ja müügiarvega laost maha, tuleks panna Automaatsed saatelehed vahelehel linnukesed lahtritesse Automaatsed saatelehed müügiarvetest ja Automaatsed saatelehed ostuarvetest. Kui soovitakse, et ostuarve salvestamisel muutuks seotud saateleht, siis märkida linnuke Parandada seotud saateleht ostuarve igal salvestamisel.

Joonis 386

Leheküljel Finants saab seadistada kontod ja kandetüübid lao dokumentide konteerimiseks.

Joonis 387

Ka saab seadistada, et programm teeks kande lao sissetuleku saatelehest. Tavaliselt seda ei kasutata, kuna kaup konteeritakse Varude kontole juba ostuarvega.

Ka saab seadistada, kas nulliga saatelehti kinnitatakse ja kas ladudevaheline liikumine kinnitatakse ja mis on seljuhul kandetüüp.

Leheküljel Tootmine saab teha vajalikud seadistused, mis puudutavad tootmist.

Joonis 388

Leheküljel Omahind saab seadistada, millise omahinna programm pakub kaubale inventuuri ülejäägi korral (aga ka kreeditarvest tekkinud lao sissetuleku saatelehele).

Joonis 389

Leheküljel Veolehed saab seadistada tellimuste pealkirjad.

Joonis 390

Leheküljel Lisatekstid saab seadistada lisateksti veerge erinevatele lao dokumentidele: algseisude sisestamine, lao sissetulekud, lao väljaminekud, ladudevaheline liikumised ja mahakandmised.

Lisaveerge on kokku 6 ja neid saab lisada ka ainult ühele lao dokumendile, näiteks Lao väljamineku saatelehele. Tänu sellele on võimalik lisada erinevat lisainfot lao dokumentidel kaubareale ja tuua need ka väljatrükile. Näiteks toote pikkus, kõrgus, laius.

Lisatekst 1 veergu on võimalik kasutada lao väljamineku saatelehel müügitellimuse valikuna (seadistatav vahelehel Muud  “Lisatekst 1 on müügitellimuse valik”). Müügitellimusest valikuna võetakse lisateksti veergu müügitellimusest Kliendi tellimuse number väärtus. Samuti saab Lisatekst 1 kasutada ka informatiivse väljana. Müügitellimusest valikuna võetakse lisateksti veergu Kliendi tellimuse nr väärtus. Lisatekst 2, 3, 4, 5 ja 6 on informatiivsed veerud täiendava teabe lisamiseks. Lisatekste on võimalik lisada ka väljatrükile.

Joonis 391

Joonis 392

Leheküljel Muud saab seadistada koguste ja hindade komakoha näitamise. Ka avaneb protseduur Vigaste saatelehtede otsing ja parandamine (soovitame enne seda protseduuri teha varukoopia).

Joonis 393