Keri sisuni

Objektid

Kui on soov pidada eraldi arvestust oma firma mingite alajaotuste kohta, siis tuleb vastavate alajaotuste kohta määrata objektid (projekt, osakond, kulukoht, maja, müügimees jne). Uue objekti lisamisel sisestada objekti kood (tähed või numbrid), nimetus ja soovi korral lisainfo selle objekti kohta. Objekti sulgemiseks peaks linnukese valiku “Aktiivne” eest maha võtma, siis ei ilmu see edaspidi programmiga töötades objekti valiku aknasse.

Joonis 183

Objekte saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada objekti kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab objekti kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb objektide nimekirjas klõpsata vajalikul objektil ja valida kustuta.

Objektile saab seadistada ka numbriseeriad müügipakkumiste, -tellimuste ja -arvete nummberdamiseks. Numbrile saab lisada prefiksi (muutumatu tunnus numbri ees) ja sufiksi (muutumatu tunnus numbri järel).

Joonis 184

Objektide tüübid

Objekti tüübi saab valida objektile, so objekti tüüp võtab kokku mitu objekti, mis sinna alla kuuluvad. Kood võiks olla lühend ja nimetus kirjutada pikemalt lahti.

Joonis 185