Keri sisuni

Müügitellimused

Valides menüüs Müük – Müügitellimused, avaneb vastav register, kus saab tellimusi reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Topelt klõpsuga saab koostatud tellimusi avada ja vajadusel parandada või uuesti välja printida. Tellimusi saab reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav tellimuse tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3 .

Kui müügitellimusi on väga palju soovitame kasutada filtrit.

Selleks tuleb klõpsata tööriistaribal oleval vastaval ikoonil või vajutades kiirklahvil ( Ctrl+F ).

Avanenud aknas valida, millise tunnuse järgi soovitakse filtreerida (periood, summa, ostja, maksja, kaup, objekt või koostaja). Filtri saab aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”, seejärel jäävad ekraanile vaid valitud tunnust sisaldavad tellimused. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud müügitellimusi.

Uue müügitellimuse koostamiseks tuleb klõpsata valge lehega ikoonil  või kiirklahvil Ctrl+N .

Joonis 128

Kasutaja saab seadistada ka seda, milliseid veerge registris kuvatakse. Hiire parema klahviga registri peal klikkides saab valida Nähtavad veerud.

Juba koostatud tellimusest saab avada koopia, klõpsates tellimuse peal hiire parema klahviga ja valides Ava koopia või kiirklahviga Shift+Ctrl+N .

Müügitellimus

Joonis 131

Alljärgnevalt on ära toodud, millised võimalikud väljad saab tellimuse koostades täita. Täidetavad väljad:

 • number – võimalik iga kord ise sisestada, kuid programm nummerdab ka ise automaatselt. Kahte ühesuguse numbriga tellimust samasse majandusaastasse ei saa salvestada;
 • kuupäev – vaikimisi tänane kuupäev, aga saab ka muuta;
 • klient – tuleb valida firmade andmebaasist, kui seal soovitud klienti ei ole, siis saab jooksvalt kohe lisada läbi valiku Uus;

!

Vajutades hüüumärgi ikoonile Kliendi nime aknas on võimalik lisada, firma kohta märkmeid.

 • maksja  – vaikimisi sama, mis klient. Kui maksja on teine firma, siis tuleb valida sobiv firmade andmebaasist või lisada läbi valiku Uus. Automaatse maksja määramise võimalus firmale (firma kaardil leheküljel Müük);
 • maksetingimus;
 • maksetähtaeg – mitme päeva jooksul tuleb tellimuse eest tasuda. Vaikimisi tuleb see firma kaardilt, kuid seda saab muuta;
 • viivis – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid võimalik sisestada ka eraldi igal tellimusel. Kui väli jääb tühjaks või jääb sinna null, siis tellimusele viivist ei trükita;
 • objekt – saab valida objektide andmebaasist;
 • valuuta – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid seda saab muuta valides valuutade andmebaasist sobiva;
 • valuutakurss – tuleb samuti automaatselt, kuid saab muuta otse tellimusel;
 • tarnetingimused – logistiline info tarnetingimuste kohta;
 • allahindlus – soodustuse protsent tervele tellimusele;
 • staatus – saab luua erinevaid, eri värvides müügitellimuse staatuseid, uue staatuse lisamine läbi valiku Uus.
 • Sisestatakse hinnad käibemaksuga – või ilma.

Kaubad

 • kood – valitakse kaupade loetelust, sobiva puudumisel saab selle kohe juurde lisada läbi valiku Uus;
 • nimetus – tuleb pärast koodi sisestamist automaatselt, saab tellimusel muuta;
 • lisainfo – kauba lisainfo, sisestamine pole kohustuslik. Siia kirjutatakse ka kauba kaardil olev lisainfo, selleks tuleb ennem vastav valik menüüs Müük – Müügi seadistused aktiveerida;
 • mõõtühik – tuleb vaikimisi selle kauba seadistustest, kuid võimalik ka tellimusel muuta;
 • kogus – tuleb sisestada kauba kogus, vaikimisi üks;
 • hind käibemaksuta – kauba hind ilma käibemaksuta;
 • käibemaksu tariif – tuleb kauba kaardile seadistatud käibemaksu tariif, vajadusel saab muuta, valides käibemaksu tariifide loetelust;
 • käibemaksu % – käibemaksu tariifile vastav käibemaksuprotsent, tuleb automaatselt;
 • hind käibemaksuga – kauba hind koos käibemaksuga, arvutatakse automaatselt;
 • allahindluse % – soodustuse protsent konkreetsele kauba reale;
 • kokku – hind kokku, programm arvutab selle automaatselt;
 • laoseis – näitab hetkelist laoseisu, kui vastav valik on tehtud menüüs Ladu – Lao seadistused.

Alumisele väljale saab trükkida mitmesugust lisateksti.

Kasum

Sellel lehel kajastatakse omahind, kasum, katteprotsent ja juurdehindluse protsent kaupade lõikes ja tellimuse kohta kokku. Kasumi arvutamisel kasutab programm kauba kaardil määratud ostuhinda.

Müügitellimusest saab luua müügiarve

Müügitellimust saab parandada ja kustutada kuni sellest pole koostatud müügiarvet. Parandamiseks tuleb tellimus avada ja viia sisse vajalikud muudatused. Kustutamiseks tuleb soovitava tellimuse real klõpsata ja vajutada kustuta nuppu.

Müügitellimust tehes saab vaadata antud kliendile tehtud tellimuste ajalugu. Selleks tuleb peale kliendi valimist vajutada F6 . Tellimusi saab vaadata kaupade lõikes. Samast aknast saab vaadata soovi korral ka kliendi pakkumiste ja arvete ajalugu, valides vastava dokumendi liigi.