Keri sisuni

Üüriarve koond kauba lõikes

Valida sobiv maja ja kuu, mille kohta aruannet soovitakse. Aruandes kajastatakse kaupade viisi summad.

Joonis 483