Keri sisuni

Müügi- ja ostuhindade parandus ostuarve andmete alusel

Profit võimaldab lihtsalt ja mugavalt muuta müügi- ja ostuhindu saabunud ostuarve andmete põhjal.

See on ostujuhi võimas ja oluline tööriist järjest tiheneva konkurentsi ja kiiresti muutuvate hindade olukorras.

Funktsiooni saab käivitada ostuarve aknast (võib käivitada ka automaatselt peale ostuarve salvestamist).

Käivitamiseks saab kasutada ostuarve seoste paneeli või kiirklahvi Shift+Ctrl+M .

Joonis 627

Avaneb aken, kus saab üle vaadata ja muuta ostuarvel olevate kaupade juurdehindlusi, müügi- ja ostuhindu.

Joonis 628

Saab valida, kas salvestamisel kirjutatakse üle müügihinnad (võimalik valida kahe uue müügihinna arvutamise valemi seast).

Juhul, kui hinnakiri on valitud, salvestatakse üle valitud hinnakirja hindu.

Kui hinnakiri on jäetud tühjaks, muutuvad hinnad kõigis baasvaluuta hinnakirjades.

Kui valitud “Parandada ostuhinnad”, parandatakse kaupade ostuhinnad ja juurdehindluse protsendid (tarnijaks määratakse ostuarve tarnija).

Juhul, kui ei soovita teatud kauba andmeid parandada, võib ridu kustutada Ctrl+T kiirklahvi abil.

Valemid:

ostuhind * juurdehindlus + lisakulu

(ostuhind + lisakulu) * juurdehindlus

Lisakulu võetakse summeerides kõik väärtused ostuarve sakist “Hinnatäpsustused”.

Lihtne näide

Kui Arvel on üks ainuke kaubarida, kauba ostuhind ostuarvel on 10 eur, hinnatäpsustused kokku on 5 eur ja kauba juurdehindlus on 25%, siis

  • kasutades valemit ostuhind * juurdehindlus + lisakulu tuleb uueks müügihinnaks 10 * (100 + 25) / 100 + 5 = 10 * 1.25 + 5 = 17.5 eurot
  • kasutades valemit (ostuhind + lisakulu) * juurdehindlus tuleb uueks müügihinnaks (10 + 5) * (100 + 25) / 100 = 15 * 1.25 = 18.75 eurot

Kauba lisakulu arvutamiseks kasutatakse mõistet "lisakulu rahaühiku kohta" (tuuakse välja akna pealkirjas).

Tutvu Profiti hinnakirjaga