Keri sisuni

Väljamaksed

Valides menüüs Palk / Väljamaksed, avaneb vastav register, kus saab väljamakseid reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Topeltklõpsuga saab konkreetset väljamakset otsida. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav väljamakse kuupäeva, staatuse või tasumise viisi ja vajutadest kiirklahvile F3 .

Joonis 433

Uue väljamakse tegemisel nummerdatakse see automaatselt, numbrit saab ka muuta, kuid kahte sama numbriga väljamakset teha ei saa. Sisestada tuleb väljamakse kuupäev, automaatselt pakub programm tänast kuupäeva ja tasumise viis, mis valitakse vastavast andmebaasist. Sobiva tasumisviisi puudumisel saab selle kohe juurde teha klõpsates läbi valiku Uus.

Sisestada tuleb ka maksekorralduse selgitus. Soovi korral on võimalik kirjutada mitmesugust lisainfot. Pärast kuu valikut tuleb täita väljamaksmiste osa. Väljamakseid saab kas ise sisestada, mis kuu eest, millisele töötajale ja netosumma või lasta programmil väljamaksmisele kuuluvad summad arvutada (vajutades real hiire paremat klahvi tulevad valikud Arvuta töötajale kuu eest jms). Klikkides nupule Arvuta (programm pakub kuude ja töötajate lõikes välja maksmata summad, neid saab muuta ja ka ära kustutada klõpsates real hiire paremat klahvi või vajutades Ctrl+T).

Väljamakse kinnitamisel programm koostab tasumise. Maksekorraldust saab panka eksportida menüüs Ost / Tasumisid. Tasumine on kohe ka kinnitatud st. pearaamatusse tehakse kanne D Palgavõlg ja K Kassa/Pank.

NB!

Väljamakse kinnitamisel programm nõuab, et see kuu, milles väljamaks toimub, oleks avatud, kuna maksustamine toimub väljamakse kuu järgi. Näiteks, kui augusti palka makstakse välja septembri alguses, siis programm nõuab, et oleks loodud/avatud ka septembrikuu (menüüs Palk – Palgaarvestus lisada uus kuu vajutades Uus või Ctrl+N ).

Saab välja trükkida ka väljamaksu lehe Ctrl+P .

Kuu väljamakse parandamiseks või kustutamiseks tuleb kuu väljamakse kinnitus maha võtta. Kui menüüs Palk / Palgaarvestus on tehtud linnuke “Väljamaksed kinnitatud” ees tuleb ka see linnuke maha võtta, alles siis on parandused salvestatavad.

Joonis 434