Keri sisuni

Ladu

Kuidas arvutab laoprogramm valmistoote omahinna?

Valmistoote omahind kujuneb komponentide hindade summana. Komponentide hinnad leitakse lao sissetulekute saatelehtede järgi FIFO-meetodil arvutatuna.

Kuidas on võimalik seadistada programmi nii, et ostuarvetest tehakse automaatselt lao sissetuleku saatelehed ja müügiarvetest tehakse automaatselt lao väljamineku saatelehed?

Selleks tuleb menüüs Ladu – Lao seadistused ja teha linnukesed lahtritesse “Automaatsed saatelehed müügiarvetest” ja “Automaatsed saatelehed ostuarvetest”.

Kui täita  ära lahter “Vaikimisi ladu”, siis saateleht tehakse automaatselt selle laoga.

Kuidas saaks lao väljamineku saatelehele Kliendi tellimuse numbrit?

Ladu->Lao seadistused vahelehel Lisatekstid on võimalik seadistada uus veerg. Märkida Lisatekst 1 Pealkirjaks Tellimuse nr/Kliendi tellimuse nr ja teha väljaminek lahtrisse linnuke.

Joonis 582

Selleks, et antud veerg muutuks valikuks tuleks Ladu-Lao seadistused vahelehel Muud lisada linnuke “Lisatekst 1 on müügitellimuse valik” ette.

Joonis 583

Peale neid seadistusi on võimalik Ladu-Lao väljaminekud all lisatud veerus valida tellimuste registrist Kliendi tellimuse number.

Antud numbri saab tuua ka väljatrükile kasutades valemit [tbl."LT1"]

Kuidas toimub Profitis omahinna arvestus?

Omahinna arvestus toimub FIFO – meetodil st. vanemad kaubad lähvad enne laost välja.

Samas laoseisu aruandes näeme ikkagi keskmist hinda st kaupade kogusumma on jagatud kauba kogusega.

Meil võetakse teinekord kaubad lattu ostuarvetest erineva kuupäevaga. Kuidas tuleb seljuhul sissetulnud kaubad ja arved programmi sisetada?

Sellisel juhul tuleb koostada esimesena ostuarve või lao sissetuleku saateleht. Andmete sisestamise lihtsustamiseks on võimalik ühest dokumendist teine genereerida (arvest saateleht või vastupidi) ja muuta dokumendil kuupäev. Seda saab teha läbi klambri ikooni.

Milleks kasutatakse koondkinnitamist?

Kui saatelehed on salvestatud, aga kinnitamata, siis saab neid kõiki kinnitada korraga, et tekiksid kanded pearaamatusse. Selleks valida menüüs Ladu – Koondkinnitamised, panna kuupäev millest varasemaid arveid soovitakse kinnitada ja klõpsata nupul “Alusta”. Programm kinnitab automaatselt kõik kinnitamata arved.

Milleks kasutatakse numbriseeriaid?

Iga lao liikumise kohta saab teha oma numbriseeria. Näiteks LS – Lao sissetulek; LV – Lao väljaminek; MK – Mahakandmine jne. See on vajalik, kui soovitakse erinevaid dokumente eraldi numbriseeriaga nummerdada või samasuguseid dokumente erinevatel aastatel nummerdada.

Uue numbriseeria tegemisel, tuleb sisestada kood, nimetus, soovi korral periood ja ladu, kui soovitakse igale laole oma numbriseeriat.

Kui soovitakse lisada numbriseeria ette mingi tunnus, tuleb täita lahter Prefiks, Sufiks annab tunnuse numbriseeria taha. Ka tuleb märkida, millisest numbrist nummerdamist alustatakse.

Mitmele laole saab Profitis arvestust pidada?

Profit võimaldab laoarvestust pidada piiramatul arvul ladudele.

Mul on sisestatud lao sissetuleku saateleht. Kas oleks võimalik seadistada programmi nii, et automaatselt tekiks ka müügiarve?

Saatelehest programm ostu-müügiarvet automaatselt ei tee. Kui klõpsata sissetuleku/väljamineku saatelehel klambri ikoonil, siis on võimalik genereerida saatelehest vastavalt siis uus ostu-või müügiarve. Arvel saab teha vajalikud täiendused (nt muuta kuupäeva, maksetähtaega) ning seejärel tuleks salvestada ja kinnitada arve.

On loodud numbriseeriad erinevate ladude dokumentide nummerdamiseks. Koostasin saatelehe määramata laole ja valin iga kauba järele eraldi lao. Salvestamisel tuleb teade: “numbriseeria ei leitud”. Milles asi?

Tuleks teha numbriseeria, milles ladu on määramata.

Soovin teha aruandekuu viimase kuupäeva seisuga eraldi kaubagruppide lõikes inventuurid. Programm ei lase inventuuri kinnitada, tuleb veateade: Ei saa kinnitada, leitud hilisema kuupäevaga inventuur, mida teha?

Õigem oleks teha ära kõik inventuurid erinevate kaubagruppide lõikes ühe ja sama kuupäeva seisuga ning salvestada. Kui kõik inventuurid on valmis, siis alles saab neid ühekaupa kinnitama hakata.

Soovin väljastada Inventuuri aruannet, kuid see ebaõnnestub? Milles asi?

Inventuuri aruande (ülejäägid ja puudujäägid) saab välja trükkida alles siis, kui inventuuri tegelikud kogused on sisestatud ja inventuur kinnitatud. Kinnitamisel programm koostab automaatselt laoseisu korrigeeriva dokumendi (ülejäägid võetakse lattu arvele ja puudujäägid kantakse maha).