Keri sisuni

Palgatõend

Siin saab trükkida valitud töölepingu ja perioodi kohta palgatõendi. Enne trükkimist saab sisestada palgatõendi saaja andmed ja koostaja.

Joonis 442

Joonis 443