Keri sisuni

Alustamine

Esimest korda palgaprogrammi kasutades, tuleb esmalt Palk / Palgaarvestus avada kuu, millest alates soovite palkasid arvestada.

NB!

Varasemaid kuid hiljem lisada ei saa, ainult hilisemaid.

Joonis 417

Arvestuskuu avamist pakub programm automaatselt ka kui avate näiteks töölepingute loetelu, sisestamaks esimest töölepingut.

Enne reaalset palgaarvestuse alustamist tuleb seadistada menüüs Palk / Tasuliigid. Olemasolevatel tasuliikidel tuleb määrata kulukontod vastavalt kasutatavale kontoplaanile ning lisatavate tasuliikidel tuleb täita kõik andmed. Kindlasti tuleb määrata väljamaksu liik, mis määrab ära, kuhu trükitakse tasu TSD-l (nt 10 – palk, 17 – töövõtuleping jt); grupp, kuhu veergu tasuliik palgalehel trükitakse (valik: Töötasu, Puhkusetasu, Muu); kas tasuliik kordub kuust kuusse ja kas võetakse päevatasu arvestamisel arvesse (kas läheb puhkuseraha arvestusse või mitte). Tasuliigi Maksustamise lehel näidatakse tasuliigi maksustamine üldiselt, mitte konkreetsel inimesel (see kas töötaja on kogumispensioniga liitunud või mitte pole tasuliigi maksustamise juures oluline). Näiteks lisame uue tasuliigi JL – Juhatuseliikme tasu; väljamaksu liik 21; grupp töötasu; kordub kuust kuusse, ei võeta päevatasu arvutamisel arvesse, valida kulukonto, leheküljel Maksustamine võtta ära linnuke lahtrist “Töötuskindlustus”.

Joonis 418

NB!

Ära määrata tuleb kõigi tasuliikide kulukontod, ka need mida kohe praegu kasutama ei hakka. Vastasel juhul ei saa palgaarvestust ega väljamakseid kinnitada.

Järgmiseks tuleb seadistada maksude kontod. Selleks avada menüüs Palk / Maksud. Avaneb loetelu maksudest, millel on vaja seadistada kontod. Maksu viitvõla ja maksuvõla kontod võivad ka samad olla, sel juhul programm ei koosta eraldi kandeid palga väljamaksete kinnitamisel (maksud konteeritakse palgaarvestuse kinnitamisel kohe maksuvõla kontole).

Joonis 419

Seejärel tuleb seadistada palgaarvestuse kandetüübid ja kontod menüüs Palk / Palga seadistused.

Palgaarvestuse kande tüübiks valida “PK” – selle kande tüübiga koostab programm automaatse kande palgaarvestuse kinnitamisel.

Palga maksuarvestuse kande tüübiks valida “PM” – selle kande tüübiga koostab programm automaatse kande palgaarvestuse väljamaksete kinnitamisel (kui maksu viitvõla ja maksuvõla kontod on samad, siis programm seda kannet ei koosta).

Palga võla kontoks valida 241 Palgaarveldused ja Elatise võla kontoks valida 242 Palgast kinni peetud elatised.

Kui soovite, et palgaarvestus oleks arvutatud sendi täpsusega tuleb teha linnuke lahtrisse “Ei ümardata”.

Joonis 420

Nüüd võib alustada töölepingute sisestamisega menüüs Palk / Töölepingud.