Keri sisuni

Viivised

Viivis on rahasumma, mille tasumist saab üürivõlgniku käest nõuda juhul kui viimane viivitab rahalise kohustuse täitmisega.

Profitis arvestatakse viivist maksetähtajale järgnevast päevast. Viivistelt viiviseid ei arvestata.

Automaatseks viivise arvestamiseks tuleb esmalt ära määrata viivise protsent kõigil korteritel menüüs Korteriühistu – Korterid. Samuti tuleb sisse lülitada viivise arvestus, avades menüüs Korteriühistu – Korteriühistu seadistused lehekülje Viivised.

Võttes lahti menüüs Korteriühistu – Üüriarved, tuleb avada kuu, millest alates soovite viiviseid arvestada. Edasi avades lehekülje Viivised ning klõpsates nupule “Arvuta viivised”, arvestab programm automaatselt viivised kõigile võlgnikele, kelle tasumata üüriarved on ületanud maksetähtaja. Viivise summasid on võimalik ka ise käsitsi parandada või sisestada. Nendele korteritele, millele ei soovita viivist arvestada, tuleks sisestada viivise lahtrisse 0.

Joonis 477

NB! Programm arvestab viivist ka arvest, mis on laekumisega sidumata. St soovitame enne viivise arvestust vaadata Maksmataarvete aruandes, kas kõik arved on laekumitega seotud.

Viivise rakendamine kajastub ka võlgniku üüriarvel. Arvete kinnitamisel tekib igast arvest, millele on lisatud viivis, kaks eraldi pearaamatu kannet. Viivise kande number on väiksem kui põhisummal, mistõttu seob programm automaatselt enne viivise ja siis alles sama kuu põhisumma.

Aruannet selle kohta, kuidas viivist arvestati, näeb kui klõpsata automaatselt arvestatud viivise summal hiire paremat klahvi. Avanevas logis on välja toodud, millistelt arvetelt ja summadelt on viivist arvestatud ning kuidas saadi viivise lõppsumma.

Joonis 478