Keri sisuni

Müük

Müügimoodul võimaldab koostada müügipakkumusi, hallata müügitellimusi ning koostada klientidele müügiarveid.

Moodul sisaldab klientide ja kaupade registreid ja palju abiregistreid.

Profiti müügimooduli võimalused on väga laiad, muude võimaluste hulgas see toetab mitme käibemaksumäära kasutamist samal dokumendil, võimaldab sama kauba müügi puhul sõltuvalt kliendist kasutada ühe või teist käibemaksumäära, toetab pandipakendi arvestust, pakendiarvestust, sellel on väga paindlik hinnakirjade süsteem jpm.

Müügimooduli integratsioonid

Müügimoodul on tihedalt integreeritud muude Profiti moodulitega:

Pidevalt arendame ja täiendame müügimoodulit selleks, et pakkuda Profiti kasutajatele võimast ja mugavat tööriista ning konkurentsieelist.

Vaata lisaks