Keri sisuni

Kannete tüübid

Valides menüüs Finants – Kannete tüübid, avaneb kande tüüpide register.

Joonis 326

Kande tüüp kuulub iga kande juurde ning määrab ära tehingu liigi.

Kande tüübis saab seadistada kassa sissetuleku ja väljamineku orderi trükkimist ja numbrit, saab seadistada milliseid kontosid kande tüübiga kasutatakse kandes ja kas kanne mõjutab rahavoo aruannet või mitte (näiteks pikaajalise laenu lühiajaliseks tõstmise kanne, ei tohi minna rahavoo aruandesse, selliste kannete jaoks teha eraldi kande tüüp ja võtta ära linnuke Rahavoogude aruanne lahtrist). Ka saab võtta aruandeid erinevate kande tüüpide kohta ja kandeid otsida ning filtreerida.

Kande tüübi andmed

Uue kande tüübi lisamisel tuleb sisestada:

  • kood – lühitunnus kande tüübile;
  • nimetus – kande tüübi pikem kirjeldus;
  • rahavoodude aruanne – kas selle kandetüübiga kannet kajastatakse rahavoo aruandes. Jäta linnuke, kui kajastatakse;
  • orderi trükkimine – valikud: ei trüki, kassa sissetuleku order ja järgmise orderi number, kassa väljamineku order ja orderi trükkimisel järgmise orderi number;

Joonis 327

Leheküljel kanne on võimalik seadistada, milliseid kontosid selle kande tüübiga kasutatakse ja kas kontot debiteeritakse või krediteeritakse (kande seadistamine pole kohustuslik).

  • konto – saab ise sisse kirjutada või valida kontoplaanist vajutades klahvile F5 . Sobiva valiku puudumisel saab kohe uue konto lisada läbi valiku Uus;
  • konto nimetus – tuleb automaatselt konto numbrile vastav nimetus;
  • objekt – näitab ära, millise objekti kohta kanne tehakse, võimalik ise kirjutada või valida vajutades klahvile F5 . Seal saab jooksvalt luua objekte, läbi valiku Uus;
  • seletus – vaba kirjeldus kande rea kohta, ei ole kohustuslik sisestada; deebet / kreedit – saab seadistada kas Sisestatav või Kinni. Kui Kinni, siis kanes hüppab sellest väljast Entriga liikudes üle;
  • lisainfo – info või selgitus kande kohta, ei ole kohustuslik sisestada;

Kande tüüpi saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada kande tüübi kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab kande tüüpi kuni seda pole kandes või seadistustes kasutatud. Selleks tuleb kannete tüüpide nimekirjas klõpsata kande tüübil ja valida kustuta.