Keri sisuni

Palgaarvestus

Valides menüüs Palk / Palgaarvestus, avaneb vastav register, kus saab palgaarvestusi reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Joonis 432

Staatus “Palgaarvestus kinnitatud” näitab, et palgaarvestuse kanded on tehtud; staatus “Väljamaksed kinnitatud” näitab, et maksud on kantud viitvõlgadest maksuvõlgadeks ja saab selle kuu väljamaksete kohta võtta TSD.

Uue palgaarvestuse tegemisel avaneb uus kuu eelmises kuus palka saanud töölepingute nimekirjaga. Kui on töötajaid juurde tulnud või palkades muutused toimunud, tuleb vastavad muudatused teha menüüs Palk / Töölepingud (lisada uusi töölepinguid, muuta olemasolevates lepingutes tasuliikide hindu jms). Oluline on jälgida, et muudatused tehtaks õiges kuus.

Tehes linnukese “Palgaarvestus kinnitatud” lahtrisse, tehakse palgaarvestuse kanded pearaamatusse (Deebet palgakulu, Kreedit maksuviitvõlad ja Kreedit palgavõlg). Kui palgaarvestus on kinnitatud, ei saa enam selles kuus töölepingu, töötaja, tasuliigi jms andmeid muuta, aga väljamakseid veel saab teha. Kui kõik väljamaksed on selles kuus tehtud, tuleb panna linnuke “Väljamaksed kinnitatud ( TSD loomine)” lahtrisse. Sellega tehakse pearaamatusse maksuvõlgade tekkimise kanded (Deebet maksuviitvõlg ja Kreedit maksuvõlg) ja saab võtta TSD aruande. Juhul kui menüüs Palk / Maksud on maksuviitvõla ja -võla kontod samad tuleb palgaarvestus ikkagi kinnitada tehes linnuke “Väljamaksed kinnitada” ette, sest see on kuud lõpetav ja sulgev tegevus. Programm mõistab seda automaatselt ja mingeid topeltkandeid ei tee. Kui väljamaksed on kinnitatud, ei saa enam selles kuus midagi lisada, parandada ega kustutada. Linnuke on mõeldud vältimaks kuusse kogemata muudatuste tegemist. Samas saab nii palgaarvestuse, kui ka väljamaksete kinnituse tühistada (võtta linnukese maha) ja seejärel on võimalik teha kuusse parandusi.

Kirjaklambril klõpsates saab avada palgaarvestusega seotud faile.