Keri sisuni

Klientide/tarnijate saldod

Valides menüüst ‘Finants’ – ‘Klientide/Tarnijate saldod’, saab tellida klientide või tarnijate saldode kohta aruande valitud kuupäeva seisuga.

Joonis 311

Joonis 312

Joonis 313

Aruannet saab võtta valitud firma grupile või valuutas.

‘Kujunda’ nupuga saab aruande vormi ka kasutaja ise kujundada.