Keri sisuni

Laekumised

Laekumiste register

Valides lahti menüüs Müük – Laekumised, avaneb vastav register, kus saab laekumisi reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitava väärtuse, edasi vajutada kiirklahvile F3 .

Topelt klõpsuga saab koostatud laekumisi avada.

Kui laekumisi on väga palju soovitame kasutada filtrit.

Selleks tuleb klõpsata tööriistaribal oleval vastaval ikoonil või vajutades kiirklahvil ( Ctrl+F ).

Avanenud aknas valida, millise tunnuse järgi soovitakse filtreerida (periood, summa, ostja, maksja, kaup, objekt või koostaja). Filtri saab aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”, seejärel jäävad ekraanile vaid valitud tunnust sisaldavad laekumised. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud laekumisi.

Uue laekumise koostamiseks tuleb klõpsata valge lehega ikoonil või kiirklahvil Ctrl+N .

Joonis 134

Kasutaja saab seadistada ka seda, milliseid veerge registris kuvatakse. Hiire parema klahviga registri peal klikkides saab valida Nähtavad veerud. Juba koostatud laekumisest saab avada koopia, klõpsates laekumise peal hiire parema klahviga ja valides Ava koopia või kiirklahviga Shift+Ctrl+N .

Laekumine

Laekumise sisestamiseks tuleb kõigepealt valida firma, kes maksis ning kas tegu oli laekumise või tagasimaksega. Tagasimakse valitakse automaatselt, kui valite firmaks hankija. Seejärel valida kuupäev, summa, tasumise viis ja soovikorral objekt. Valuuta ja kurss tulevad automaatselt vastavalt firma andmete kaardil olevaile, kuid neid saab laekumise kaardil, sarnaselt ülejäänud valikutele muuta. Iga panga ja kassa jaoks on vaja teha eraldi tasumise viis, et saaks näidata, mis kontole summa debiteeritakse. Näiteks: Swedbanka laekumine, SEB Panka laekumine või kassasse laekumine. Vaikimisi tasumise viisi saab seadistada menüüs Müük – Müügi seadistused leheküljel Laekumised.

Joonis 135

Laekumine on vaja kinnitada, et tekiks kanne pearaamatusse. Kinnitamiseks tuleb klõpsata tabalukuga ikoonil või kiirklahvil Ctrl+K .  Seejärel tuleb laekumine siduda kasutades kiirklahvi F6 või valides Seosed arvetega. Avaneb Arvelduste info aken, kus tuleb teha hiire topeltklõps konkreetsel arvel või arvetel, mida soovitakse laekumisega siduda ja vajutada OK.

Joonis 138

Laekumist saab muuta, kui võtta kinnitus maha. Pärast paranduste sooritamist tuleb laekumine uuesti kinnitada ja vastava müügiarvega siduda. Kanded parandatakse automaatselt ära. Laekumist saab ka kustutada, selleks tuleb kõigepealt laekumisel kinnitus maha võtta ja klõpsata laekumise kaardil kustuta nuppu või Ctrl+Del .

Laekumiste import

Laekumiste impordi moodul toob panga väljavõtte failist programmi kõik laekumised, kinnitab need ja seob arvetega FIFO meetodil või viitenumbri järgi. Moodul aitab aega kokku hoida firmadel, kellel on igakuiselt palju laekumisi klientidelt, samuti vähendab sisestusvigade tekkimise ohtu.

Laekumiste importimiseks tuleks kõigepealt salvestada panga väljavõte CSV, TH5 või TH6 formaati. Laekumiste registris klõpsata hiire paremat klahvi ja valida Import. Edasi valida panga väljavõtte formaat (CSV, TH5, TH6, TXT), väljade eraldaja ” ; “, tasumise viis ja klõpsata klahvile Alusta importimist.

  • SEB Panga puhul Profit toetab CSV formaati.
  • Swedbangas saab importida CSV, TH5, TH6_IBAN ja CSV_IBAN formaadis faile.
  • LHV Panga puhul saab importida TH6_IBAN formaadis tekstifaili.

Seejärel tuleb valida panga väljavõtte fail välja ja vajutada Open.

Joonis 139

Laekumiste impordi Andmed aknasse ilmuvad kõik laekumised panga väljavõttelt.

Rohelise värviga on tähistatud laekumised, mis on juba varem imporditud. Topelt ei impordita. Musta värvi tekstiga read on korras st programm tundis automaatselt maksja ära. Otsitakse sellises järjekorras:

  • täpne nimevaste
  • viitenumber firma registris
  • viitenumber müügiarvel
  • osaline nimevaste
  • pangakonto number

Punase värviga on toodud laekumised, mille maksjat ei õnnestunud automaatselt tuvastada. Nendel ridadel saab kasutaja ise sisestada firma koodi või valida F5 -ga. Kindlasti Enter klahviga liikuda edasi.

NB!

Kuna programm ei tunne ära varem käsitsi sisestatud laekumisi, topelt andmete tekkimise vältimiseks tehke kindlaks, et te ei ekspordi pangast laekumisi, mis on juba käsitsi sisestatud.

Laekumiste impordi aknas leheküljel “Seadistused” saab lülitada sisse “Kinnitada laekumised impordi järel” ja “Siduda laekumiste kanded arvetega impordi järel”.

Kui kõik laekumised on üle kontrollitud ja Maksjad olemas, siis tuleb klõpsata klahvile Impordi kõik.