Maksmata arvete aruanne

Valides menüüst ‘Finants’ – ‘Maksmata arvete aruanne’, saab koostada klientide või tarnijate maksmata arvete kohta aruande valitud kuupäeva seisuga.

Võimalus on valida, kas kuvatakse:

  • kõik maksmata arved;
  • valitud firma arved;
  • firma gruppi kuuluvad arved;
  • ainult maksetähtaja ületanud arved.

Maksmata arvete aruannet on võimalus võtta ka valuuta, objekti ja arve koostaja viisi.


maksmata-arvete-aruanne

Lisaks maksmata arvete aruande standardvormile on veel lisaks erinevaid aruande vorme.

maksmata_arvete_aruanne_vormid

Vormide kirjeldus:

“Loetelu” – valitud kuupäevaga kompaktne maksmata arvete loetelu firmade kaupa.                                                                                            

“Saldoteatis” – valitud firma või kõikide klientide/hankijate saldoteatis maksmata arvete lõikes.    

“Saldoteatis_summad” – valitud firma või kõikide klientide/hankijate summaarse võlgnevusega saldoteatis.

Saldoteatisel tuleks ära täita lehekülg Saldoteatise andmed:

maksmata_arvete_aruanne_saldoteatise-andmed

“Seletustega” – maksmata arvete aruanne firmade ja arvete kaupa koos kande selgitusega.                                                                                                    

“Valuuta” – toob aruandesse maksmata arve summa arvel koostatud valuutas ja programmi baasvaluutas (eurodes).                                          

 “Viitenumbritega” – maksmata arvete aruanne firmade ja arvete kaupa koos arve/firma viitenumbri ja kande selgitusega.                            

 “Yle” – maksmata arvete aruanne firmade ja arvete kaupa. Eraldi välja toodud maksetähtaja ületatud päevade arv (miinusega päevade arv maksetähtajani) ja tähtaja ületanud arvete summa ja aegumata arvete summa (arved, mille maksetähtaeg ei ole veel käes).

Valides päisest aruande vormi, saab kasutaja seda ise kujundada, klõpsates nupule Kujunda. Muudetud aruande vormi soovitame salvestada uue nimega, jättes faili nime ette sõna “maksmata_arved_ja lisades oma soovitud nime järele. Nt: maksmata_arved_uusnimi.frf 

Aruande vormi valikus hakatakse aruannet näitama nimega “uusnimi”.

Aruandes toimib drill-down funktsioon, mis võimaldab aruande reale vajutades kandesse liikuda.

maksmata_arved_aruanne