Keri sisuni

Müügi seadistused

Üldine

“Näidata firma vaba krediidilimiiti müügiarves” – arvutab programm automaatselt kliendile määratud limiidist (menüüs Müük – Firmad, leheküljel Müük) maha senised võlgnevused ning näitab summat, mille eest on võimalik kaupu kliendile müüa.

“Hoiatada, kui krediidilimiit on ületatud” – kui soovite, et programm annaks hoiatusteate, kui firmalt laekumata arved ületavad krediidilimiidi.

“Igal objektil oma numbriseeria” – kui soovite müügidokumente objektide viisi eraldi nummerdada. Näiteks objektil Tallinn ja objektil Tartu on erinevad müügiarve numbrid. Numbriseeriat saab seadistada menüüs Müük – Objektid.

“Kaalu arvestus müügiarvel” ja sisestades “Kaalu ühiku” on võimalik arvestada kauba kaalu müügiarvel. Menüüs Müük – Kaubad, leheküljel Mõõtühikud saab sisestada kauba kaalu.

Realisatsiooni konto tuleb müügiarvele automaatselt menüüs Müük – Kaubad sisestatud müügikonto lahtrist.

“Realisatsiooni konto muutmise võimalus müügiarvel” tekib kauba reale juurde kaks lisavälja – konto ja konto nimetuse lahtriga, kus on võimalus ise muuta tulukontot otse müügiarvel.

“Kasutaja näeb ainult oma müügiarveid (va sysdba)”, ei näe kasutaja teiste kasutajate koostatud arveid.

“Näidata kauba lisainfot müügidokumendil”. – Müügiarvele tuuakse automaatselt kaubale sisestatud lisainfo (menüüs Müük – Kaubad, leheküljel Lisainfo)

Isekujundatavate vormide prefiks – isekujundatud aruande vormide tunnus numbriseeria ees.

Kaubaühikute otsekoefitsientide –  abil saab kindlaks määrata kauba mõõtühikute (menüüs Müük – Kaubad, leheküljel Mõõtühikud) omavahelised suhted.

“Kaubaühikute otsekoefitsiendid”  – saab näidata baasühikut teises mõõtühikus, näiteks saame määrata, et 1 tükk=350 grammi.

“Firmade automaatne kodeerimine” – firmade automaatne kodeerimine nummerdab firmasid, annab firmale automaatselt suurimast järgmise koodi ehk numbri. Esimese firma koodiks pakub programm number 1; kui salvestada firma koodiga 100, siis edasi nummerdab 101, 102 jne (klientidel ja hankijatel on sama kood).

“Hinnad sisaldavad käibemaksu” – programm küsib üle, kui müügiarvel “Hinnad sisaldavad käibemaksu” väärtust muudetakse, kui on tehtud linnuke lahtrisse “Küsida üle, kui linnukese hinnad käibemaksuga väärtust muudetakse”.

Vaikimisi on seadistatud kaks komakohta kauba hindades, kuid kasutajal on võimalus seadistust muuta vastavalt vajadusele.

Joonis 209

Vaikimisi väärtused

Võimalus seadistada vaikimisi müügi käibemaksu tariif ja kauba mõõtühik, mida programm pakub automaatselt menüüs Müük – Kaubad uue kauba lisamisel.

Vaikimisi on seadistatav ka firma käibemkasu liik, mida programm pakub automaatselt menüüs Müük – Firmad (leheküljel Finants) uue firma lisamisel. Firmade käibemaksu liike läheb vaja kaupade käibemaksu gruppide juures, kui ühte kaupa müüakse erinevatele firmadele erineva käibemaksu tariifiga. Näiteks küte müüakse eraisikule käibemaksuga 9% ja firmale 20%.

Samuti saab vaikimisi seadistada ka kauba käibemaksu grupi, mida programm pakub automaatselt menüüs Müük – Kaubad uue kauba lisamisel.

Joonis 210

Kasumi näitamine

Tehes linnukese lahtrisse “Kasumi näitamine müügiarvel” kajastatakse müügiarvel teenitavat kasumit.

Joonis 211

Komponendid

Tehes linnukese lahtrisse “Komponentide muutmine müügitellimusel ja -pakkumisel” saab kauba komponente lisada või muuta otse tellimustel ja pakkumistel klõpsates kiirklahvil F7.

“Lubada juurdehindluse sisestamist müügitellimusel ja -pakkumisel” lahtrisse tehes linnukese, tekib müügitellimusel ja-pakkumisel kauba reale juurde lahter juurdehindlus, kuhu saab sisestada juudehindluse%.

Joonis 212

Lisatekstid ja -ühikud

Müügiarvel saab lisada kauba reale kuni kolm lisateksti lahtrit ja vajadusel panna neile ka pealkirjad. Samuti saab lisada kuni kolm lisaühiku lahtrit.

Joonis 213

Tellimused

Võimalus seadistada vaikimisi tellimuse staatus, mida programm pakub automaatselt uue müügitellimuse sisestamisel.

Linnukeste “Kauba ostutellimuste kogused müügitellimusele” tekitab müügitellimusele lisaveeru kauba ostutellimuste koguste kohta ehk näitab kui palju on seda kaupa käesoleval aastal ostutellimustes üleval ja “Kauba müügitellimuste kogused müügitellimustele” tekitab müügitellimusele lisaveeru kauba müügitellimuste koguste kohta ehk näitab kui palju on seda kaupa käesoleval aastal müügitellimustes üleval.

Joonis 214

Laekumised

Võimalus seadistada vaikimisi tasumise viis, mida programm pakub automaatselt menüüs Müük – Laekumised uue laekumise lisamisel.

Joonis 215

Kassa

Lehekülg kassa on nähtav kasutajatele, kes on soetanud Profit POS kassamüügi mooduli.

Kuna kauba müümisel võivad olla kogused erinevad ning tihti soovitakse neid ka eraldi ridadel näha, siis tuleks teha linnuke lahtrisse “Sama kaup eraldi ridadel”.

Joonis 216

Kaardimaksed

Sellel leheküljel saab seadistada kaardimaksete jaoks vahekonto ja kande tüübi. Kaardimaksete vahekonto on aktiva konto, mille saab kontoplaani ise juurde lisada (näiteks konto koodiga 124 Kaardimaksed). Sellele kontole konteeritakse kõik klientide poolt laekunud kaardimaksed.

Joonis 217

Ümardamise reeglid

Joonis 218

Ümardamise reeglite abil saab panna paika, kuidas programm ümardab käibemaksuga müügihindu. Tulemusena sisestatud käibemaksuta müügihinnad parandatakse nii, et käibemaksuga müügihinnad vastaksid reeglitele.

Joonisel toodud näidisel on järgmised reeglid:

 • hinnad vahemikus 0 – 10 eurot ümardatakse 5 sendini
 • hinnad vahemikus 10 – 50 eurot ümardatakse 10 sendini
 • hinnad suuremad kui 50 eurot ümardatakse täiseuroni (100 sendini)

Reeglid toimivad kauba müügihindade tabelis, hinnakirjades (ka kõik hindade muutmise funktsioonid) ja müügihindade parandamise funktsioonis.

Funktsiooni toimimise näidis ülaltoodud reeglistiku puhul:

 • 20% km maksustavale kaubale sisestatakse hind km-ta 123,456
 • Programm leiab, et käibemaksuga hind on 148,1472
 • Antud km-ga hinnale rakendub täiesuroni ümardamine, st hind km-ga peab olema 148 eur
 • Programm arvutab antud km-ga hinnale vastavat km-ta hinda, milleks on 123,333
 • km-ta hinna lahtrisse jääb 123,456 asemel 123,333

Ümardamise reeglid tomivad siis, kui tabelisse on midagi sisestatud.

Lisavõimalused

Võimalik seadistada:

 • Master-kaupade moodulit
 • Erihindade moodulit
 • Baashinnakirja müügihind sõltub baas ostuhinnast ja juurdehindlusest. Tehes linnukese “Baashinnakirja müügihind sõltub baas ostuhinnast ja juurdehindlusest” ette on võimalik kaubakaardil seadistada ostuhind ning juurdehindluse protsent, mille alusel muutub müügihind.
 • Alt kaubakood toob kauba kaardile juurde lisavälja, millele on võimalik märkida oma soovil pealkiri lahtris Alt kaubakoodi pealkiri.
 • E-arve ekspordil tüüp CRE kui arve summa alla nulli - mõjutab e-arve eksporti
 • Tabeli lisateksti pealkiri - saab muuta, mis pealkirja näitab tabeli lisateksti lahtril

Lisavõimalused