Keri sisuni

Kaubad

Kaupade register

Valides menüüs Müük – Kaubad, avaneb vastav register, kus saab kaupu reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav kauba tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3 leida otsitav.

Topelt klõpsuga saab koostatud kaupu avada ja vajadusel parandada.

Kauba registris hiire paremat klahvi vajutades saab seadistada, milliseid veerge registris näidata. Ka on võimalik kaubaregistris kopeerida kõik andmed ja eksportida näiteks Excelisse.

Kaupu on võimalik filtreerida.

Selleks tuleb klõpsata tööriistaribal oleval vastaval ikoonil või kasutada kiirklahvi Ctrl+F .

Avanenud aknas saab filtreerida kauba grupi järgi või valida, et näitaks ainult aktiivseid või ainult suletud kaupu. Filtri aktiveerimiseks panna linnuke “Filter aktiivne”, võttes linnukese maha, näitab jälle kõiki kaupu.

Uue kauba koostamiseks tuleb klõpsata valge lehega ikoonil  või kiirklahvil Ctrl+N .

Joonis 144

Uue kauba sisestamine

Uut kaupa sisestades on vaja täita järgmised väljad:

 • kood – tuleb sisestada kauba kood (tähtede ja/või numbrite kombinatsioon);
 • nimetus – kauba nimetus;
 • lisanimetus – kauba lisanimetus (saab lisada isekujundatavale arvele);
 • tĂĽĂĽp – kas kuluartikkel või laoartikkel (tĂĽkiline laoarvestus toimub ainult laoartiklite ĂĽle);
 • mõõtĂĽhik – kauba mõõtĂĽhik, tuleb valida mõõtĂĽhikute registrist. Saab ka juurde lisada läbi valiku Uus. Vaikimisi saab seadistada menĂĽĂĽs MĂĽĂĽk – MĂĽĂĽgi seadistused lehekĂĽljel Vaikimisi väärtused;
 • ribakood – toote ribakood;
 • kauba grupp – valitakse kauba gruppide loetelust, sobiva puudumisel saab kohe lisada läbi valiku Uus. Kaupade grupeerimine pole kohustuslik;
 • KM grupp – kauba grupi käibemaksu tariif nii ostes kui mĂĽĂĽes. Konkreetsel kaubal on võimalik seda muuta;
 • ostu  KM tariif – käibemaksu tariif, vaikimisi saab seadistada menĂĽĂĽs Ost – Ostude seadistused;
 • mĂĽĂĽgi KM tariif – käibemaksu tariif, vaikimisi saab seadistada menĂĽĂĽs MĂĽĂĽk – MĂĽĂĽgi seadistused lehekĂĽljel Vaikimisi väärtused;
 • ostu – ja mĂĽĂĽgikonto –  tuleb valida millistele kontole debiteeritakse ost ja millisele kontole krediteeritakse mĂĽĂĽk. Näiteks: ostukonto on 162 Ostetud kaubad mĂĽĂĽgiks (so Varud, Põhivara või Kulu), mĂĽĂĽgikonto on 3110 Kauba realisatsioon 20% käibemaksuga (so Tulu konto).

Tehes linnukese “Suletud” lahtrisse, saab selle kauba valikute nimekirjadest kõrvaldada. Seda on soovitatav kasutada, kui antud kaubaga enam tehinguid ei tehta ja laoseis on null.

Joonis 145

Olemasolevast kaubast saab avada koopia, selleks klõpsata kauba real hiire parema klahviga ja valida “Ava koopia” või vajutada ++shift+ Ctrl+N ++ .

Kaupu saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada kauba kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab kaupa kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb kaupade nimekirjas klõpsata vajalikul kaubal ja valida kustuta või avada kauba kaart ja vajutada seal kustuta nuppu.

Kauba kaardil oleval kirjaklambri ikoonil  klõpsates või vajutades kiirklahvi Ctrl+J saab otse genereerida antud kaupa sisaldava müügidokumendi (müügipakkumise, -tellimuse, -arve).

MĂĽĂĽgihinnad

Leheküljel Müügihinnad saab määrata selle kauba müügihinna erinevates hinnakirjades. Müügihindu saab seadistada ka menüüs Müük – Hinnakirjad.

See, kas sisestada saab kaubal hinna käibemaksuta või käibemaksuga sõltub seadistustest, mis on tehtud Finants- Firma andmed, Müügiarved lehel.

Joonis 154

Ostuhinnad

Leheküljel Ostuhinnad saab sisestada kaubale tarnijate viisi kauba käibemaksuta ostuhinna, valuuta ja vajadusel ka juurdehindluse protsendi. Tarnija ja valuuta valitakse vastavatest loeteludest, juurdehindluse protsent on käsitsi sisestatav. Sisestada saab mitu ostuhinda, näiteks kui erinevatelt hankijatelt ostetakse kaupa erinevate hindadega.

Ostuhinda pakub programm ostutellimusel ja -arvel, samas saab seda muuta. Kui tarnijat pole valitud, pakub programm esimesel real oleva kauba ostuhinna.

Joonis 155

Komponendid

Leheküljel Komponendid saab sisestada valmistoote (või pooltoote) retsepti ehk toote koostisosad. Kauba komponente saab Tootmise lehel ühekordselt muuta vajutades kauba real F6 või klõpsates paremat hiireklahvi ja valides sealt komponendid. Komponendid võivad olla ka kuluartiklid, sel juhul võetakse omahinnaks ostuhinna leheküljelt esimesel real olev ostuhind. Samuti määratakse lehel Komponendid ära, millisest laost materjal/pooltoodang tootmisega maha kantakse.

Joonis 148

Laoseis

Leheküljel Laoseis näeb kauba hetkelist laoseisu erinevate ladude viisi ning saab sisestada miinimum kogused (võimaldab saada aruandlust kaupade kohta, mida tuleks juurde tellida). Välja on toodud ka kauba hind ja koguväärtus.

Joonis 149

Mõõtühikud

Leheküljel Mõõtühikud saab kaubale määrata väärtused teistes mõõtühikutes. Sageli on vaja toote teisi mõõtühikuid näidata kaupade eksportimisel.

Joonis 151

Menüüs Müük- Müügi seadistused, leheküljel Üldine saab seadistada “Kaubaühikute otsekoefitsendid” so, et kas üks baasühik = x teist ühikut või vastpidi.

Joonis 152

Näiteks:

määrame 1 TK Kringlile kaalu.

Koefitsiendi lahtrisse sisestame kringli kaalu 350 ja ühiku koodi lahtrisse valime mõõtühiku gramm ning saame, et 1 TK  = 350 grammi.

Joonis 153

Kui mõõtühikute lahtris on ära näidatud kauba kaal, siis on võimalik arvestada (koguse sisestamisel) kauba kogukaalu müügiarvel. Selleks tuleb Müügi seadistustes leheküljel Üldine lülitada sisse “Kaalu arvestuse müügiarvel” ja valida kaalu ühik.

Infoks

Arve või saatelehe väljatrükivormil saab näidata kaupade kaalud, kaalud saab ka kokku võtta.

Võtke ühendust, kui soovite antud võimalust kasutada.

Seotud kaubad

Antud lehekĂĽljel saab sisestada antud artikliga seotud kaupu ja seose tĂĽĂĽbi.

TĂĽĂĽbid:

 • Analoog - kaup sobib asenduskaubaks, kui soovitud kaupa hetkel laos pole. Näiteks kui kringlit laos pole, siis võiks asenduskaubaks olla stritsel jms.
 • Lisa rendile - kaup lisandub automaatselt rendilepingule

Seotud kaubad

Programmi käitumise muudatus

Enne versiooni 3081 oli kauba kaardil analoogkaupade tabel. Seotud kaupade nimekiri laiendab varem olnud tabeli funktsionaalsust. Uuendamisel andmed automaatselt kopeeritakse analoogkaupade tabelist uude seotud kaupade nimekirja.

Loogika muudatus

Varem oli analoogkaupade seos mõlemasuunaline (kui kaup A oli kauba B analoog, siis ka vastupidi, kaup B oli kauba A analoog).

NĂĽĂĽd seos on ĂĽhesuunaline, st peab lisama analoogtoote nii A --> B kui B --> A.

See muudatus lihtsustab ja täpsustab programmi töö loogikat.

Lisainfo

Leheküljel Lisainfo saab kirjutada vaba teksti kauba kohta. Kauba lisainfo tuleb müügiarvele, kui on Müügi seadistustes leheküljel Üldine tehtud linnuke lahtrisse “Näidata kauba lisainfot müügidokumendil”.

Joonis 150

Ostuhindade import

Tarnija saadetud ostuhindasid on võimalik Profitisse importida. Selleks tuleb eelnevalt luua Excelis õiges formaadis tabel.

Veerg Selgitus
A Meie kood
B Tarnija kood
C Meie nimetus
D Tarnija nimetus
E Ostu ĂĽhik
F Hind – ostuhind, millest lahutatakse allahindlus
G Allahindlus – allahindlus (protsentides), lahutatakse lahtrist “Hind”, tulemuseks on ostuhind
H Juurdehindlus – juurdehindlusprotsent, salvestatakse ostuhindade tabelisse
I Müügi ühik – ei kasutata
J EAN
K Kaubagrupp – kaubagrupi kood. Vastava seadistuse korral võib lisada uut grupi
L KM grupp – kauba KM liigi kood. Vastava seadistuse korral võidakse lisada uut km liigi
M E-pood – kui ei ole tühi, kaubale salvestatakse linnukese “e-pood” (st suvaline väärtus = “kaup on e-poes”)

Tehke tabelist koopia ( Ctrl+C ). Avage Profitis menüü Müük –> Kaubad, vajutage hiire paremat klahvi ja valige Ostuhindade import.

Importimiseks tuleb valida Tarnija, kelle ostuhinnad uuendatakse. Lisaks on võimalik valida Valuuta ja saab valida kas lisatakse uued kaubad ja parandatakse olemasoleva kauba nimetus, ühik ja ribakood.

Kui lisate linnukese Parandada olemasolevad kaubad (nimetus, ĂĽhik, ribakood) ette, siis:

 1. Kauba nimetus vahetatakse veeru C ehk Meie nimetus järgi.
 2. Ühik vahetatakse veeru I ehk Müügi ühik järgi.
 3. Ribakood kirjutatakse ĂĽle ribakoodi lahtris.

Kui lisate linnukese Lisada uued kaubad ette, siis lisatakse kaupade registrisse juurde märgitud koodi ja andmetega kaubad mille Meie koodi ei leitud.

Eelnevalt on näha ka lõikepuhvri sisu eelvaade. Kui kopeerisite andmed peale ostuhindade impordi akna avamist, siis saab Värskenda abil lõikepuhvri sisu eelvaadet näha. Kui lõikepuhvri sisu tundub korras olevat, siis võib vajutada nupule Alusta.

NB!

Funktsiooni kasutamise ajal kirjutatakse paljude kaupade andmed.

Soovitame enne importi teha varukoopia selleks, et võimalike probleemide korral andmeid oleks võimalik taastada.