Keri sisuni

Firma andmed

Firma andmetes saate sisestada oma firma andmed. Soovitavalt tuleks need sisestada enne töö alustamist. Aken koosneb kuuest leheküljest, kus igaühel neist on andmed, mis on seotud ühe või teise mooduliga:

Siin sisestatakse firma kontaktandmed: nimi, registrikood, käibemaksukohuslase number, aadress, telefon, faks, e-mail ning kohaliku maksuametit. Siin sisestatud andmed trükitakse arvetele ja erinevatele aruannetele.

Programmi baasvaluuta ehk alusvaluuta on vaikimisi EUR. See tähendab, et kogu arvestus toimub programmis eurodes. NB! Baasvaluutat võib vajadusel muuta, aga siis seda kohe alguses, enne dokumendide sisestust.

Baashinnakirja lahtrisse saab valida vaikimisi hinnakirja, mille alusel kaupu klientidele enamasti müüakse (kliendi kaardil leheküljel Müük saab hinnakirja muuta).

Vaikimisi on valuutakursi komakohtade arv neli, kuid kasutajal on võimalus ise seadistust muuta vastavalt vajadusele.

Firma andmed

Pangakontod

Leheküljel pangakontod programm_pangakontodsaab sisestada firma pangad ja arveldusarve numbrid, mis trükitakse ka arvetele. Arveldusarve number ja IBAN soovitame panna sama. Järgmise pangakonto lisamiseks vajuta klahvi Enter või Tab.

Pangakontode tabel

Müügiarved

Müügiarved

Siin leheküljel seadistatakse vaikimisi kliendi konto, mida saab vajadusel muuta kliendi kaardil.

 • Kande tüüp tuleb vaikimisi AK ehk Arveldused klientidega.

 • Vaikimisi objekt tuleb automaatselt uuele müügiarvele.

 • Ümardamine – saate valida millise täpsusega soovite müügiarve lõppsummat ümardada.

 • Positiivse ja negatiivse ümardamise kontole kantakse müügi-ja ostuarvetel tekkinud ümardused.

 • Sisestatakse käibemaksuga hinnad – kui soovite arvetel sisestada hindasid käibemaksuga (programm arvutab ise käibemaksu maha), siis tuleks teha linnuke lahtrisse “Sisestatakse käibemaksuga hinnad”. Vastasel korral saate sisestada arvel käibemaksuta hinnad ja programm arvestab käibemaksu juurde. Müügiarvel saab seadistust ka muuta.

 • Komakohtade arv kauba hindades – sisestada saab komakohtade arvu kauba hindades.

 • Uus arve kuupäev – võimalus on valida, kas arveid sisestades tuleks automaatselt jooksev kuupäev, viimati sisestatud kuupäev või kuupäeva lahter on tühi ja kasutaja sisestab selle jooksvalt töö käigus ise.

 • Vana müügiarve väljatrükivorm – kui siin on linnuke, kasutatakse vana müügiarve väljatrükivormi (eeldusel, et Profit kaustas ei ole fail arve.frf, kui see on, siis sõltumata seadistustest on kasutusel uus ja isekujundatav arvevorm).

Tähelepanu

Vana müügiarve väljatrükivorm tulevikus kaob ära. Me ei soovita seda kasutada.

 • Arve trükivormi seadistused – avaneb lehekülg, kus saab osaliselt seadistada müügiarve trükivormi. Isekujundatud arvevormi saab otse arvel kujundada.

Arve trükivormi seadistused

Lisainfo

Võimalik sisestada 250 tähemärki pikk lisainfo.

Muud operatsioonid

Sellel leheküljel saab teha mitmesuguseid muid operatsioone programmis.

NB!

Enne muude toimingute sooritamist tuleks kindlasti teha varukoopia!

 • Kannete ümberjärjestamine seab kanded kuupäeva järgi ritta alates number ühest.
 • Maksmata arvete ümberarvutamine on mõeldud eurole üleminekul tekkinud sendivahedest vabanemiseks. Aga ka sendivahede aut. kuluks kandmiseks.
 • Lao dokumentide omahindade ümberarvutamise protseduuri võib vaja minna, kui firma on miinusesse müünud või parandanud vanu dokumente, mistõttu lao omahinnad võivad minna valeks. Ümberarvutamine peaks õiged omahinnad kaupadele arvutama.
 • Kustutatud dokumentide kannete kustutamise protseduur eemaldab pearaamatust kustutatud dokumentide kanded.
 • Kõigi firmade KTM INF jõuga vaikimisi teeb olemasolevatel firmadel aut. seadistuse, et firma läheb KMD INF aruandesse.
 • Vigase lao algseisu parandamine kui on salvestunud saateleht aegade algusesse ja seda pole võimalik ise kustutada.

Muud seadistused

Selles aknas saab seadistada näiteks seda, et programmi sulgemisel ei küsitaks üle, kas sulgeda. Lülitada sisse vana kasumiaruande, seadistada, et müügiarve registris saaks Shift ja noolega ülesse või alla, märkida ära mitu arvet ja korraga kustutada.