Keri sisuni

Aastavahetusega seonduvad muudatused 🎅

Uue majandusaasta avamine

Kui tuleb viga “Kuupäev ei vasta ühelegi majandusaastale”, tuleks menüüs Müük/Majandusaastad lisada uus majandusaasta.

Vajutage Ctrl+N uue lisamiseks, koodiks saab panna näiteks 2024, siis programm automaatselt pakub aasta alguseks ning lõpuks vastavalt 01.01.2024 ja 31.12.2024, tehke kindlaks, et sees on linnuke "Aktiivne". Salvestamiseks kasutage Ctrl+S.

Uus majandusaasta 2024

Majandusaasta sulgemine ja taasavamine

Majandusaastaid saab ka sulgeda ja taasavada. Selleks tuleb avada menüü Müük/Majandusaastad. Avanenud nimekirjast tuleb valida aasta mida soovite sulgeda/taasavada. Saab märkida linnukesi Aktiivne ja Suletud. Kandeid saab teha ainult aktiivsesse majandusaastasse. Vanad majandusaastad võiks sulgeda tehes linnukese “Suletud” ette, et vältida kogemata valesse aastasse kannete või paranduste tegemist. Majandusaasta sulgemisega andmed kuhugi ei kao.

Taasavamisel tuleb linnuke Suletud eemaldada.

Aktiivne periood

Aktiivset perioodi saab määrata menüüst Programm/Aktiivne periood. Aktiivse perioodi määramisega laseb programm salvestusi teha ainult aktiivsesse perioodi. Varasemad ja hilisemad kuud ja aastad on n-ö lukus. Näha saab ka mitte aktiivses perioodis olevaid andmeid ja võtta aruandeid, aga lisada, parandada ja kustutada midagi ei saa.

Miinimumpalk ja palgamaksud 2024

Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2024. aastal ei muutu. Aastal 2024 on:

Tulumaksu määr 20%
Tulumaksuvaba summa 0 kuni 654 eur sõltuvalt isiku sissetulekust.
Tööandja töötuskindlustuse maksumäär 0,8%
Töötaja töötuskindlustuse maksumäär 1,6%
Pensionikindlustuse maksemäär 2%.
Sotsiaalmaksu määr 33%.
Käesoleval aastal on töötasu alammäär 820 eur
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 725 eur (2023. aastal kehtinud 654 euro asemel)
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 239,25 eur kuus

Vajadusel korrigeerige vastavad kirjed maksude registris 2024 jaanuari kohta.

NB!

Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas:

  • 1. jaanuaril,
  • 1. mail,
  • 1. septembril.

Seda sõltumata põhjusest, kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga.

Soovitame raamatupidajatel detsembris, aprillis ja augustis töötajate kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus üle kontrollida.

Müügiarvete nummerdamine

Uuel majandusaastal Profit alustab müügiarvete nummerdamist numbrist 1. Kui esimene arve salvestada numbriga nt 20000, nummerdab programm arveid edasi 20001, 20002 jne.

Kui kasutate objekte ja igale objektile määrasite oma numbriseeria, palume need üle vaadata ja vajadusel muuta menüüs Müük/Objektid.

Kassa orderite nummerdamine

Kui soovite uuel aastal alustada kassa sissetulekute ja väljaminekute orderite nummerdamist 1-st, siis tuleks Finants- Kannete tüübid, muuta kande tüüpidel KS “Kassa sisse” ja KV “Kassa välja” Järgmise orderi number 1-ks.

Lao dokumentide numbriseeriad

Lao dokumentide nummerdamiseks tuleks pikendada olemasolevate numbriseeriate “Lõpu kuupäeva” või luua uued numbriseeriad. Seda saate teha menüüs Ladu – Numbriseeriad.

Näiteks

Kui lao väljamineku saatelehtede numbriseeriat 2024.a ei ole, annab programm müügiarve salvestamisel vea: “Saatelehe loomine ebaõnnestus: Lao väljaminekute numbriseeria ei leitud!”.

Tuleb luua numbriseeria ja juba salvestatud müügiarvetest ise genereerida lao väljamineku saatelehed.

Oluline :)

🎅 Intellisoft OÜ soovib kõigile Profiti kasutajatele muretut aastavahetust ja edukat uut aastat! 🎅