Telema 2doc

2doc EDI lahenduse abil on võimalik vastu võtta elektroonseid tellimusi ning saata elektoonseid arveid.

Selleks, et kasutada:

 • Tuleb paigaldada Telema Gateway programm, et dokumendid liiguksid Telema ja kliendi vahel.
  • Gateway kasutab järgmiseid andmekaustasid: import, export, experr and sent (vaikimisi asukoht on Telema gateway(data/…)
   • –          /import – dokumendid, mis on saabunud Telema süsteemist;
   • –          /export – dokumendid, mis ootavad Telemasse saatmist;
   • –          /experr – dokumendid, mille saatmine Telemasse on ebaõnnestunud;
   • –          /sent – dokumendid, mis on edukalt Telemasse saadetud.
 • Profitis tuleb seadistada EDI:
  • ekspordi kataloog (dokumendid Telema suunas);
  • impordi kataloog (dokumendid Telemast);
  • linnuke automaatne import ja eksport.

 • Impordi kataloogist imporditakse automaatselt müügitellimustesse Telemast tulnud dokumendid. Imporditud dokumendid salvestatakse impordi alamkausta backup.
 • Kui tellimusest tehakse arve, siis arvet on võimalik saata vajutades müügiarvel paremal pool “Salvesta Telema EDI XML”.  XML eksporditakse automaatselt Telema Gateway expordi kausta.

Lisainfo:

 • Tellimuste impordi käigus võivad Profitisse lisanduda uued kaubad. Uus kaup lisatakse kui kõik alljärgnevad punktid on tõesed:
  • Kauba GTIN väljal ei ole andmeid
  • Ribakood ei vasta GTIN väärtusele
  • Kauba kood ei ole võrdeline SellerItemCodega XMLs
  • Kauba kood ei ole võrdeline BuyerItemCodega XMLs
 • Kauba loomisel tulevad vaikimisi samad andmed kui kaupa luuakse Profitis käsitsi. XMLst võetakse järgnevad andmed:
  • Kood = SellerItemCode, kui see tühi siis BuyerItemCode, kui mõlemad tühjad siis GTIN.
  • Nimi = ItemDescription
  • Ühik = BaseUnit
   • Vajadusel luuakse ka uus ühik, kui vastava koodiga ei ole.
 • Impordi käigus võidakse luua ka uus firma kui järgnevad punktid ei ole tõesed:
  • Firma GLN = GLN
  • Firma kood = PartyCode
  • Firma reg.nr = RegNum
  • Firma km kood = VatRegNum
 • Uue firma lisamisel võetakse XML väljadelt:
kood = p.PartyCode;
nimi = p.Name;
gln = p.GLN;
regnr = p.RegNum;
kmkohnr = p.VATRegNum;
jur.aadress(tänav) = p.ActualAddress.Address1;
jur.aadress(linn) = p.ActualAddress.City;
jur.aadress(indeks) = p.ActualAddress.PostalCode;
jur.aadress(riik) = p.ActualAddress.CountryCode

postiaadressi väljad kopeeritakse jur.aadressi väljadest