Keri sisuni

Telema 2doc

2doc EDI lahenduse abil on võimalik vastu võtta elektroonseid tellimusi ning saata elektoonseid arveid.

Telema 2doc kasutuselevõtt

Tuleb paigaldada Telema Gateway programm, et dokumendid liiguksid Telema ja kliendi vahel.

Gateway kasutab järgmiseid andmekaustasid: import, export, experr and sent (vaikimisi asukoht on Telema gateway(data/…)

 • /import – dokumendid, mis on saabunud Telema süsteemist;
 • /export – dokumendid, mis ootavad Telemasse saatmist;
 • /experr – dokumendid, mille saatmine Telemasse on ebaõnnestunud;
 • /sent – dokumendid, mis on edukalt Telemasse saadetud.

EDI seadistamine Profitis

 • ekspordi kataloog (dokumendid Telema suunas);
 • impordi kataloog (dokumendid Telemast);
 • linnuke automaatne import ja eksport.

Joonis

Impordi kataloogist imporditakse automaatselt müügitellimustesse Telemast tulnud dokumendid. Imporditud dokumendid salvestatakse impordi alamkausta backup. Kui tellimusest tehakse arve, siis arvet on võimalik saata vajutades müügiarvel paremal pool “Salvesta Telema EDI XML”.  XML eksporditakse automaatselt Telema Gateway expordi kausta.

Joonis

Lisainfo

Tellimuste impordi käigus võivad Profitisse lisanduda uued kaubad. Uus kaup lisatakse kui kõik alljärgnevad punktid on tõesed:

 • Kauba GTIN väljal ei ole andmeid
 • Ribakood ei vasta GTIN väärtusele
 • Kauba kood ei ole võrdeline SellerItemCodega XMLs
 • Kauba kood ei ole võrdeline BuyerItemCodega XMLs

Kauba loomisel tulevad vaikimisi samad andmed kui kaupa luuakse Profitis käsitsi. XMLst võetakse järgnevad andmed:

 • Kood = SellerItemCode, kui see tühi siis BuyerItemCode, kui mõlemad tühjad siis GTIN.
 • Nimi = ItemDescription
 • Ühik = BaseUnit

Vajadusel luuakse ka uus ühik, kui vastava koodiga ei ole.

Impordi käigus võidakse luua ka uus firma kui järgnevad punktid ei ole tõesed:

 • Firma GLN = GLN
 • Firma kood = PartyCode
 • Firma reg.nr = RegNum
 • Firma km kood = VatRegNum

Uue firma lisamisel võetakse XML väljadelt:

 • kood = p.PartyCode;
 • nimi = p.Name;
 • gln = p.GLN;
 • regnr = p.RegNum;
 • kmkohnr = p.VATRegNum;
 • jur.aadress(tänav) = p.ActualAddress.Address1;
 • jur.aadress(linn) = p.ActualAddress.City;
 • jur.aadress(indeks) = p.ActualAddress.PostalCode;
 • jur.aadress(riik) = p.ActualAddress.CountryCode

 • postiaadressi väljad kopeeritakse jur.aadressi väljadest