Erihinnad

Lisamoodul Erihinnad, mille abil on võimalik klientidele teostada müüki müügipakkumistest võetud hindade ja allahindluste alusel. Kaob vajadus koostada igale kliendile eraldi hinnakiri toodetele kehtestatud erihindade pakkumiseks. Tänu sellele väheneb oluliselt eripakkumiste tegemiseks kuluv aeg.

Erihindade funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb see eelnevalt seadistada (Müük->Müügi seadistused->Lisavõimalused):

erihinnnad

Erihinna määramiseks tuleb teha müügipakkumine kliendile (Müük->Müügipakkumised). Seal saab määrata kindlale tootele erihinda, samuti on võimalik määrata pakkumise kehtivuse lõpp.

myygipakkumine

Kauba kaardil on lehekülg “Erihinnad”, kus kuvatakse antud kaubale (selle master-kauba või kõrvalkaupade) pakutud hinnad. Info esitatakse tabelina järgmiste veergudega:

 •  Klient
 •  Nimetus
 •  Pakkumise number
 •  Kuupäev
 •  Pakutud hind käibemaksuta
 •  Allahindlus
 •  Kaup
 •  Kehtib kuni

erihindIga kliendi kohta üks rida, kuhu tuleb ajaliselt viimane kehtiv pakkumine antud kaubale.

Erihindade seos müügi teostamisega

Müügi teostamisel võetakse aluseks tehtud erihinnad:

 • Kui leitakse kehtivad pakkumised antud kaubale, siis võetakse neist ajaliselt viimane – kõrgem prioriteet.
 • Kui leitakse kehtivad pakkumised antud kauba master-kaubale, siis võetakse neist ajaliselt viimane (master-kaupade erimooduli olemasolul).
 • Kui leitakse kehtivad pakkumised antud kauba kõrvalkaupadele, siis võetakse neist ajaliselt viimane (master-kaupade erimooduli olemasolul).

Kui teha müügipakkumiste all pakkumise reale topeltklõps, siis avaneb vastav pakkumine. Erihindade tabelit saab välja trükkida. Väljatrükivorm on isekujundatav. Vormi valikut ei ole. Tehtud müügipakkumist saab koheselt saata ka e-kirjana kliendile.

Hiljem on võimalik vaadata klientidele tehtud erihindasid komplektselt, firmade nimekirjas. Valides kindla ettevõtte on võimalik vaadata vahelehel „erihinnad“ tehtud soodustusi. Kuvatakse kauba kood, kauba nimetus, pakkumise number, kuupäev, hind käibemaksuta,allahindlus ja kehtivuse lõppkuupäev.

firma-erihinnad

Müügitellimusele, müügiarvele või lao väljamineku saatelehe reale kauba valimise järel arvutatakse kauba müügihind ja allahindlus. Uus arvutusviis on järgmine:

 • Kui leitud kehtivad pakkumised antud kaubale ja kliendile, siis võetakse neist ajaliselt viimane – kõrgeim prioriteet.
 • Kui leitud kehtivad pakkumised antud kliendile ja kauba master-kaubale, siis võetakse neist ajaliselt viimane (Kui on lisaks master-kaupade erimoodul).
 • Kui leitud kehtivad pakkumised antud kliendile ja kauba kõrvalkaupadele, siis võetakse neist ajaliselt viimane.
 • Võetakse antud kliendi järgse hinnakirja hind antud kaubale (Master-kaupade erimooduli puhul: kui see on alamkaup, siis hinnakirja hind on sama, mis tema master-kaubal)
 • Võetakse baashinnakirja hind antud kaubale (Master-kaupade erimooduli puhul: kui see on alamkaup, siis hinnakirja hind on sama, mis tema master-kaubal)