Keri sisuni

Sõiduauto ja sellega seotud soetuste sisendkäibemaksu mahaarvamine

Finants – Kontoplaan tuleks luua eraldi ettevõtluse tarbeks kasutatavate sõiduautode ja sellega seotud soetuste sisendkäibemaksu  kontod.

Näiteks:

Joonis 299

Müük- KM määrad lisada uued käibemaksu määrad sõiduauto ja sellega seotud soetuste jaoks. NB! Oluline, et saaksid seadistatud õiged Ostukäibemaksu kontod!

Näiteks:

Joonis 300

ja

Joonis 301

Müük – Kaubad lisada uued kaubad sõiduauto ja sellega seotud soetuste jaoks. NB! Oluline, et kaubale saaksid õiged Ostu KM tariifid.

Näiteks:

Joonis 302

Joonis 303

Kõik sõiduautosid puudutavad ostuarved sisestada uute lisatud kaupadega, et käibemaks läheks õigele kontole. Kui kaubale Ostukontot ei määratud, siis tuleks arvel see valida (kütus, remont, kasutusrent jne).

Uue versiooniga saad otse arvel muuta KM määra ja sisestada KM Tagastus (vaikimisi alati 100%). Kui kaupadel on määratud õiged käibemaksu määrad (so 20%), siis programm automaatselt avestab Hind (KM-ta) summalt käibemaksu, vastavalt KM Tagastusele (kas 100 või 50 vms), arvestab programm automaatselt ka Tagastatava KM summa. See summa läheb käibemaksu kontole ja deklaratsioonile, ülejäänud käibemaksu summa läheb vastava kauba kulu kontole juurde.

Joonis 304

Ostuarvel leheküljel Muud sisestada erisuse kood 11 (so sisendkäibemaks arvatakse maha osaliselt):

Joonis 305

Kanne:

Joonis 306

NB!

Juba koostatud ostuarvetel programm käibemaksu aut. ringi ei arvesta. Aut. arvestus toimub ainult uutel, uue versiooniga sisestatavatel ostuarvetel. Muutke kauba real KM määr ja KM Tagastus (liikuge kindlasti Enter või Tab klahviga edasi) ja parandage Tagastatav KM summ käsitsi.

Soovitame peale ostuarve kinnitamist kande üle kontrollida (eriti kui tegemist ostuarve parandamisega).

Sõiduauto soetamise arve tuleks konteerida nii, et käibemaks läheks eraldi kontole nt 22101 Põhivara ostukäibemaks (sõiduauto km 100% kulusse) või 22102 Põhivara ostukäibemaks (sõiduauto km 50% kulusse). Kuna käibedeklaratsioonis on vajalik käibemaksu summat näidata nii real 5.2 (so  Põhivara soetamisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks) kui ka real 5.3 või 5.4

Käibedeklaratsioonil sisestada ettevõtluses kasutatavate sõiduautode arvud:

Joonis 307

Käibedeklaratsioon – Seadistused all seadistada read 5, 5.3 ja 5.4 So lisada uued ostukäibemaksu kontod:

Joonis 308