Struktuuri kontroll ja parandus

Struktuuri kontrolli ja parandust tehakse automaatselt peale programmi uuendamist andmefailide korrastamiseks. Struktuuri kontroll ja parandus tuleb läbi teha SYSDBA kasutajana (administraatori õigustega kasutaja). Oodata tuleb seni, kuni programm annab teate “Andmebaasi struktuuri kontroll lõpetatud” ning seejärel klõpsata “Kinni”.

Programm_strukt_kontroll_lõpetatud

Juhul kui Andmebaasi struktuuri kontrolli käigus tuleb viga, püüda Entriga edasi liikuda ja kui kontroll jõuab lõpuni, teha protseduur uuesti läbi. Kui endiselt annab vea, helistada Intellisofti 7405 980.