Profit POS

Profit POS on kassamüügi moodul, mis aitab kiirelt ja mugavalt korraldada jaemüüki. Kassamüügi moodul on täielikult integreeritud ülejäänud Profiti moodulitega.

Kassa töökoht näeb välja selline:  

pos

Kasutaja saab ise paika sättida tulpade ja veergude laiused, vastavalt oma monitori suurusele.

Lühivaade Profit POS kassamüügi moodulist

Profit POS kassamüügi moodul jaguneb ülesehituselt neljaks osaks:

 1. Kauba valik
 2. Arve read
 3. Arve info
 4. Kiirklahvid      

pos-jaotusega-pilt-2

Kollane raam ümber kauba valiku osa näitab seda, et see osa on aktiivne.

Profit POS töötab koos Profit Müügi või Lao mooduliga. Profitis sisestatakse kaubad ja kliendid, seadistatakse kliendile hinnakiri ja saab määrata allahindluse, luuakse kasutajad ja seadistatakse kasutajaõigused.

Vaata ka lisaks:                                                                                                              

1. Kauba valiku osa

Profit POS`is kuvatavad kaubad, müügihinnad ja allahindlused tulevad automaatselt Profitist.

pos1-1

Kauba valimiseks arvele on kolm võimalust:

 1. Alusta kauba koodi või nime kirjutamist ja programm leiab valikust õige. Kui oled leidnud õige kauba (rida on aktiivne so sinine), vajuta Enter lisamaks kaup arvele. Eksimuse korral vajuta valiku tühistamiseks Backspace, alustamaks uuesti kirjutamist.
 2. Kasutades ribakoodilugejat, vajuta kiirklahvil F11, avaneb päises Ribakoodi väli, loe lugejaga kood sisse ja vajuta Enter kauba lisamiseks arvele.
 3. Filtri kasutamiseks vajuta kiirklahvil Ctrl+F, avaneb päises Filter, sisesta väljale otsitav tunnus ja vajuta Enter. Kauba valiku osas kuvatakse ainult otsitava tunnusega kaubad. Liikumaks õigele kaubale saad kasutada nooli ülesse/alla, Pg Up ja Pg Dn klahve ja hiirega skrollides.

Tagasi Kauba valiku ossa saab kiirklahviga F5.

2. Arve read osa

Arve read osas kuvatakse kaubad, mis on Kauba valiku osast arvele valitud:

pos2

Arve ridade arv ei ole piiratud.

Vajutades kiirklahvil F9, avaneb aken “Muuda arve rida”, kus vastavalt kasutaja õigustele on võimalik muuta kauba nimetust, kogust, käibemaksuga või käibemaksuta hinda ja allahindluse protsenti.

f9_kauba-kogus

Vaikimisi tuleb kauba hind kliendile määratud hinnakirjast. Profit POS’is koostatud müügiarvel saab hinda muuta juhul, kui kasutajale on selleks õigused antud. Kauba hinna muutmiseks vajuta kiirklahvil F9.

Kasutaja õigusi saab seadistada Profitis, täpsemad juhised leiad siit. Vaata ka lisaks POS seadistused Profitis.

Rea kustutamiseks vajuta Ctrl+Del.

Arve lõpetamiseks tuleb vajutada kiirklahvil F10. Kursor liigub arve info osas esimesele muutmiseks lubatud lahtrisse.

3. Arve info osa

Vaikimisi ostja, objekti, allahindluse protsendi ning arve tüübi määramiseks saab teha Profitis vastavad seadistused.

pos3

Ostjaks pakub programm Profitis vaikimisi seadistatud firma (nt Eraklient), vajutades kiirklahvil F3 saab valida sobiva kliendi firmade loetelust.

ostja-f3

Kui ostjaks on eraklient, kes sooviks arvele oma nime või firma nime, tuleks vajutada nupul nimi. Avaneb kliendi andmed aken, kuhu on võimalik kirjutada kliendi nimi, aadress ja käibemaksukohuslase number.

eraklient_nime_muutust_arvel

Võimalik kasutada ka kliendikaarte, selleks peab kliendi kood olema kaardi magnetriba sisse pandud ja saab seadistada, et kaardi lugejast läbitõmbamine valib kliendi ja rakendab soodustusi.

Vali Objekt, kui soovid müügi siduda konkreetse objektiga (osakond, filiaal, projekt vms). Vaikimisi objekti saab määrata Profitis kasutaja seadistustes. Objekti muutmiseks peab kasutajal olema selleks õigus. Kasutaja õigusi saab seadistada Profitis. Vaata lisaks POS seadistused Profitis.

Kogu arve allahindlus % – saab seadistada Profit kliendi andmetes real allahindluse %. Kui allahindlus puudub, siis jääb lahtrisse 0.

Allahindluse tegemiseks peab kasutajal olema selleks õigused. Vaata ka lisaks POS seadistused Profitis.

Vaikimisi arve tüüp tuleb Profiti seadistustest, samuti see, milliste tüüpide vahel kasutaja arvel valida saab.

Võimalikud arve tüübid:

 • Sularahaarve – arve tasutakse koheselt sularahas;
 • Kaardimakse – arve tasutakse kaardimaksega. Kasutada saab eraldiseisvat kaardimakse terminali.
 • Ülekanne – arve eest tasutakse hiljem ja ülekandega;
 • Koondarve – arvest genereeritakse lao väljamineku saateleht. Profitis saab koondarved mooduli olemasolul koostada kliendile lao väljamineku saatelehtedest koodarve.

Arve lõpetamiseks vajutada kiirklahvi F10.

Sularahaarve korral avaneb aken:

kassa_tagasi

Saab sisestada makstud sularaha summa ning automaatselt kuvatakse tagastamisele kuuluvat summa. Vajuta Esc või Enter akna sulgemiseks.

Edasi trükitakse tšekk või tšekid, avaneb kassasahtel ja ekraanile tuleb uue müügiarve koostamise aken.

Tšekivorm on isekujundatav ja saab muuta paigutust, lisada tekste jpm.

arve

POS võimaldab trükkida müügiaruande valitud perioodi, kasutaja ja Arve tüübi lõikes. Selleks klõpsata ikoonile 

aruanne

4. Kiirklahvide osa

pos4

F5 – kauba valimine  

F11 – ribakoodi sisestamise aken

Ctrl+Del – arve rea kustutamine                 

F9 – kauba rea muutmine

F10 – lõpeta arve

Shift+Esc – arve tühistamine

Shift+Ctrl+E– eelmise arve vaatamine

Ctrl+R – programmi värskendamine

Aruanne – müügiaruande trükkimine

Alt+F4 – programmi sulgemine

Lisaks:

F3 – ostja valimine

Ctrl+Shift+F2 – Profit POS seadistuse aken