Partiiarvestus

Partiiarvestuse mooduliga on võimalik toodet eristada partiide alusel.

Lao sissetulekut tehes kuvatakse väli Partii, kuhu saab kirjutada toote partiinumbri.

laosissetulekulpartiinr

Ladudevahelisel liikumisel saab väljal Partii valida millise partiiga kaup liigub ühest laost teise.

ladudevahelineliikumine

Müügiarve koostamisel saab valida millisest partiist kaup müüakse.

partiivalik

myygiarvekoostamiselpartiivalik

Lao väljamineku saatelehel saab väljal Partii valida milline partii saadetakse laost välja.

laovaljaminekulpartiivalik

Mahakandmisel saab väljal Partii valida milline partii läheb mahakandmisele.

mahakandmiselpartii

Menüüs Ladu-Laoseis on võimalik vaadata laoseisu partiidega.

laoseis

laoseisulpartiid