Keri sisuni

Majad

Valides menüüs Korteriühistu – Majad, avaneb vastav register, kus saab maju reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Maju läheb vaja, kui korteriühistusse kuulub mitu maja või kui on tegemist näiteks haldusfirmaga.

Saab sisestada maja koodi, nimetuse, aadressi. Soovitame luua majade viisi ka eraldi objektid ja majale objekt valida, see annab ka finantsaruandluse majade viisi.

Näiteks

maja kood võiks olla tuletatud aadressist, Lille 15 kood võiks olla L15; Nimetus – Lille 15; aadress-maja aadress Lille 15. Kindlasti on vajalik määrata ära objekt, et saaksime hiljem aruandeid ka majade lõikes.

Juhul, kui on tegemist majade registriga ja kokku on rohkem kui üks maja, siis korteri numbrid peaksid olema majade lõikes eristatavad.

Näiteks

Lille tänav 15 korter 1, siis korteri kood oleks – L15-01. Metsa tee 1 korter 1, siis korteri kood oleks – M1-01, kuna mitut sama koodiga korterit programmis olla ei tohi, siis võiks korteri numbrite koodidel olla seos majaga.

Joonis 489

Avades maja kaardi on tabeli alumises osas välja toodud kokkuvõtted: korterite, pindala, köetava pindala, elanike ja korruste arv kokku.

Joonis 490