Bilanss

Valides menüüst ‘Finants’ – ‘Bilanss’, saab välja trükkida bilansi valitud objekti ja/või kuupäeva seisuga.

Antud aruandesse trükitakse ainult aktiva ja passiva kontod, tulud ja kulud summeeritakse automaatselt jooksva perioodi kasumi/kahjumi kontole.

Bilansi saamiseks tuleb sisestada perioodi lõppkuupäev.

Bilansi saab võtta kuni nelja erineva perioodi kohta (kõrvutada saab kuni neli erinevat kuud, kvartalit, aastat).

Aruande vormi valikus on ‘Standardvorm’ ja eraldi vorm ‘nullideta’, et ei trükitaks nullidega ridu.

bilanss

‘Kujunda’ nupu kaudu on võimalik soovikorral aruande vormi ise kujundada.

bilanss_aruanne