Bilanss

Valides menüüst Finants – Bilanss, saab välja trükkida bilansi valitud objekti ja/või kuupäeva seisuga.

Antud aruandesse trükitakse ainult aktiva ja passiva kontod, tulud ja kulud summeeritakse automaatselt jooksva perioodi kasumi/kahjumi kontole. Bilansisaamiseks tulebsisestada perioodi lõppkuupäev. Bilansi saab võtta kuni nelja erineva perioodi kohta (kõrvutada saab kuni neli erinevat kuud, kvartalit, aastat).

Aruande vormi valikus on Standardvorm ja eraldi vorm “nullideta”, et ei trükitaks nulliga ridu.

bilanss

Kujunda nupu kaudu on võimalik soovikorral aruande vormi ise kujundada.

bilanss_aruanne