Keri sisuni

POS seadistused Profitis

Kassamüügi moodulit saab seadistada menüüs Programm – Kasutajad, avada kasutaja ning Seadistused aknas.

Joonis 525

  • Müügi objekt – kui soovite, et müük oleks seotud konkreetse objektiga (osakond, filiaal, projekt vms), tuleks panna linnuke “Müügi objekt” ette ja saab valida vaikimisi objekti loetelust.
  • Objekt muudetav – tuleb teha linnuke juhul kui soovitakse, et arve koostaja saaks muuta objekti.
  • Kassa konto  – finants mooduli kasutajad saavad seadistada kasutaja juures kassa konto, et hiljem Profitis sularahaarveid kinnitades tekiksid pearaamatusse  kanded õige kassa kontoga.
  • Ladu – lao programmi kasutajad saavad kasutaja siduda laoga, millest kaubad välja lähevad. Tekib müügiarve ja lao väljamineku saateleht valitud laoga.
  • Vaikimisi klient – võimalus seadistada vaikimisi klient, kellele tavaliselt müüakse (nt Eraisik). Tehes linnukese lahtrisse “Vaikimisi klient muudetav” saab arvel klienti muuta.
  • Arve tüübid – saab valida, milliseid arve tüüpe kasutatakse (sularaha arve, kaardimakse, koondarve või ülekandearve).
  • Allahindluse muutmine arve ridadel ja Allahindluse muutmine terve arve ulatuses – nende linnukeste tegemisel annate kasutajale õiguse teha kassasüsteemis kliendile allahindlust, kas arve ridadel või terve arve ulatuses.
  • Automaatne saateleht kassa arvest  – kassa arvest saab lasta genereerida automaatse lao väljamineku saatelehe.
  • Müügihinna muutmine arve ridadel – kassasüsteemis saab muuta kauba hinda.
  • Kauba nime muutmine arve ridadel – kassasüsteemis saab muuta kauba nimetust, mis kliendile tšekile trükitakse.

Joonis 526

Profitis Müük – Müügi seadistused leheküljel Kassa saab seadistada, kas sama kaup kuvatakse arvel eraldi ridadel või mitte, ja teise printeri kaubagrupi. See seadistus võimaldab näiteks restoranides trükkida eraldi tšeki=töökäsu kööki kokkadele toidu valmistamiseks.

Joonis 527