Algsaldode sisestamine

Algsaldode ülesse võtmiseks tuleb menüüs Finants –  Pearaamatu kanded koostada koondkanne või kanded. Kui tööd programmiga alustatakse majandusaasta algusest, tuleks eelmise majandusaasta lõpu kuupäevaga koostada mitme deebeti ja kreeditiga kanne (deebetisse tulevad aktiva kontode algsaldod ja kreeditisse passiva kontode algsaldod). Kui tööd programmiga alustatakse aasta keskel, siis tuleb deebetisse sisestada ka kulukontode saldod ja kreeditisse tulukontode saldod, et saaks kätte terve aasta kasumiaruande.

Kandes kliendi ja hankija kontosid kasutades saate lisaks valida firma ja sisestada arve numbri, maksetähtaja ning viivise protsendi. Võttes saldosid firmade lõikes summaarselt ülesse, tuleks iga firma võlgnevus panna kandes eraldi reale.

Samas kui ühel firmal on mitu tasumata arvet ja tahta neid ka eraldi saldos ülesse võtta, tuleks teha iga arve kohta eraldi kanne ja vastas kontoks valida konto 99 “Vahekonto algsaldode sisestamiseks”, kuna programm ei luba salvestada kannet, kus on ühe ja sama firmaga mitu kande rida.

Aruandeaasta kasum/kahjum sisestada samuti Kontole 99. Kandes kontot 282 “Aruandeaasta puhaskasum / kahjum” ärge kasutage! Kasumi jaotamise kandes (dividendide välja kuulutamine, reservkapitali moodustamine vms) kasutada kontot 281 “Eelmiste perioodide jaotamata kasum / kahjum”.

algsaldod