Keri sisuni

Bürooversioon

Kas bürooversioonis saab mitut firmat korraga avada?

Profiti bürooversioonis saab mitut firmat korraga avada. Iga firma tuleb avada eraldi Profiti programmi aknas.

Kas firmade nimekirjas olev firma nimi mõjutab programmisisest infot? Kas see peab olema firma täielik nimi või võib panna ka lühinime?

Firma nimi nimekirjas on ainult tunnusnimi ega mõjuta kuidagi firma andmeid antud programmis.

Kuidas kopeerida andmeid bürooversioonis ühelt firmalt teisele nt kontoplaan, kasumiaruanne?

Selleks avada firma, kust tahetakse nt kontoplaan üle tuua. Klõpsata parema hiire klahviga kontoplaanil ja valida “Eksport”. Edasi avaneb salvestamise aken. Lahtrisse “Save in” valida koht, kuhu soovitakse antud fail salvestada. Lahtrisse Fail name kirjutada salvestatava faili nimi, vajutada OK.

Edasi avada firma, kuhu soovitakse kontoplaan importida. Avada menüüs Finants- Kontoplaan, klõpsata sellel hiire paremat klahvi ja valida “Import”. Avanevas  Open aknas valida koht, kuhu sai fail eelnevalt salvestatud ja klõpsata faili peal, mida soovitakse importida.

Kuidas kustutada firmat?

Firma valiku aknas klõpsata hiire parema klahviga firmal, mida soovitakse kustutada ja valida Kustuta firma või kasutada kiirklahvi Ctrl+Del ete.

Firma valiku nimekirjast firma kaob, kuid säilivad andmed arvuti kõvakettal.

Kui soovite kustutada lõplikult firma andmed, siis tuleb kustutada selle firma nimeline gdb-fail arvuti kõvakettalt. Pärast seda ei ole võimalik enam andmeid ilma varukoopiata taastada.

Kuidas lisada uut firmat?

Firma valiku aknas saab hiire parema klahviga klikkides firmasid piiramatus koguses lisada. Firma nimed peavad olema erinevad ja igale firmale vastab oma andmebaas, selleks, et erinevate firmade andmed ei läheks segamini.

Kuidas toimub uuendamine bürooversioonis?

Uuendada on vaja ühe korra, ükskõik millise firma all.

Kõikides firmades on vaja teha läbi Struktuuri kontroll ja parandus. Struktuuri kontroll tuleb teha  sysdba kasutajana.

Soovitav on teha kõikidest firmadest enne uuendamist varukoopia.

Programmi saab uuendada, kui avada menüüs Programm- Uuendamine ja klikates “Uuenda” nupul.

Varukoopiat saab teha menüüs Programm – Varukoopiad.

Struktuuri kontrolli ja paradnuse tegemine käib menüüs Programm – Struktuuri kontroll ja parandus.

Mitme firma raamatupidamist võimaldab bürooversioon teha?

Bürooversioon võimaldab teha raamatupidamist piiramatule arvule firmadele. Firmasid saab kasutaja iseseisvalt lisada ja see on tasuta.

Osutan raamatupidamisteenust, teenuse hind sõltub kannete arvust kuus. Kus ma Profitis näha saaksin tehtud kannete arvu?

Kannete arvu näeb, kui avada menüüs Finants – Pearaamatu kanded. Kasutades filtrit saab kuvada valitud kuu kanded. Kannete arv kuvatakse aruandeakna all asuvas koguse lahtris.