Keri sisuni

Taaraarvestus

Moodul taaraarvestus lisab müügiarvele automaatselt kauba taara juurde. Puudub vajadus taarat ise sisestada.

Pandipakendi kaubakaardil tuleb teha seadistused: Ostu KM tariif 0%, Müügi KM tariif 0%. Tuleks teha ka uus ostu- ja müügikonto. Kauba maksustatava väärtuse hulka ei arvata pakendiseaduse alusel määratud tagatisraha (KMS § 12 lg 11 ja 12). Sellest tulenevalt soovitame teha varude konto, mida ostuga debiteeritakse ja müügiga krediteeritakse.

Joonis 561

Kaubakaardi vahelehel Muud tuleks määrata kaubale taara.

Joonis 562

Müügiarve salvestamisel või kinnitamisel lisatakse automaatselt arvele juurde kaubale määratud taara.

Joonis 563