Kasumiaruanne

Valides menüüst ‘Finants’ – ‘Kasumiaruanne’, saab koostada aruande ühe kuni nelja erineva perioodi kohta (kõrvutada neli erinevat kavartalit või aastat).

Selleks tuleb sisestada perioodide algus- ja lõppkuupäevad vastavatesse lahtritesse ja vajutada ‘Alusta’ nuppu.

Kasumiaruannet saab võtta ka valitud objekti kohta.

Aruande vormi valikus on ‘Standardvorm’ ja eraldi “nullideta” vorm, et ei trükitaks nullidega ridu.

kasumiaruanne

kasumiaruanne_aruanne

Kasumiaruande seadistamine

Kasumiaruannet skeem1 (või skeem2) saab parandada avades menüüs ‘Finants’‘Äriaruanded’ ning valides ‘Kasumiaruanne skeem1’ (või ‘Kasumiaruanne skeem2’).

Programmiga kaasasolev kontoplaan on sobiv ‘Kasumiaruande skeem1’ jaoks.

ariaruanded_6

Seadistatud peavad olema õigetel ridadel kõik tulu- ja kulukontod, et aruande aasta kasum tuleks õige. Kui real on konto puudu või valel real, tehke real topeltklõps ja lisage konto, või kustutage ning salvestage muudatus.

kasumiaruandeskeem1

Ridu saab lisada, kui klõpsata Elementide all asuval valge lehega ikoonil

Näide, kuidas võiks seadistada eraldi Finantstulud ja -kulud:

Kõigepealt tuleks lisada kaks uut elementi – finantstulud ja finantskulud (elemendid – lisa element).

1. Koodiks valida K1171,  nimetuseks panna Finantstulud. Konto koodiks valida 43 Finantstulud ja salvestada.

2. Koodiks valida K1172, nimetuseks panna Finantskulud. Konto koodiks valida 64 Finantskulud ja salvestada.

Järgmisena tuleb teha muudatused elemendis Finantstulud ja -kulud, klõpsates elemendil ja kustutades kontode lahtris olevad kontod ( 43 Finantstulud ja 64 Finantskulud) ning valemi lahtrisse tuleb sisestada  K1171-K1172 ( finantstulud miinus finantskulud) ning  salvestada.