Lao väljaminekute aruanne

Lao väljaminekute aruanne kajastab laost väljaminekuid erinevate väljamineku viiside kaupa valitud perioodil ladude, kaupade, klientide, kaubagruppide ja objektide lõikes. Tulemused järjestatakse klientide või kuupäevade järgi.

Aruandes näeme kuupäeva, dokumendi numbrit, kellele müüdi, summat oma- ja müügihinnas, kasumit ja katet. Valides detailse aruande näeme lisaks ka kauba nimetusi, ühikuid, koguseid ning tüki oma- ja müügihinda.

Lao väljamineku aruandes töötab tarnija filter ainult siis, kui tarnija on kaupadel lehekülg Ostuhinnad valitud.

lao_valjaminek

Vajutades Alusta avaneb aruande eelvaade:

lao_valjaminek2

Aruannet saab välja trükkida, salvestada PDF-ks või kopeerida Excelisse, vajutades Ctrl+C ja Excelis Ctrl +V.