Keri sisuni

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

Valides Finants – Rahavoogude aruanne  saate võtta aruande kuni nelja erineva perioodi kohta.

Vormi valikus saate valida Standardvorm või nullideta, mis toob aruandesse ainult summaga read.

Aruande seadistused tuleb teha menüüs Finants- Äriaruanded. Vaata ka siit.

Joonis 282

Joonis 283