Keri sisuni

Püsitasud

Leheküljel olevas tabelis loetletakse ära kõik kaubad, mille tüüp on KÜ püsitasu.

Püsitasudeks on tasud, mida kogutakse lühema või pikema aja jooksul, kuid vaid valitud korteritelt. Näiteks: interneti kuutasu, auto parkimise tasu, ampritasu, võtmed jms.

Joonis 474

Püsitasude sisestamiseks tuleb teha topeltklõps sobival püsitasu artiklil või klõpsata nupul Sisesta püsitasud.

Joonis 475

Tabel sisaldab korteri koodi, aadressi, omaniku nime. Sisestada tuleb püsitasu kogus ja erihind (kui kõigile kehtib ühesugune hind, siis võib jätta erihinna lahter tühjaks). Kui korteril puudub püsitasu (antud näites interneti püsitasu), siis peab koguse lahtris olema 0.

Püsitasudele saab määrata erihinnad, nt üks korter maksab interneti eest rohkem, kui teised. Erihinna määramisel kasutab programm edasistes arvutustes just erihinda mitte püsihinda.

Uue kuu alustamisel võtab programm püsitasude andmed eelmisest kuust. Vajadusel muuta uues kuus koguseid või hindu.