Kauba detailne aruanne

Saab teha ühe kauba väljavõtet kindla perioodi kohta majade lõikes. Selleks valida kaup, mille kohta soovitakse detailset aruannet, vajutades kiirvalikuklahvi F5 ning valides soovitud perioodi alg- ja lõppkuupäeva. Aruandes kajastatakse kuus tarvitatud kauba kogus, tariif, summa ning perioodi summa kokku elanike lõikes.

kauba-detailne-aruanne