Keri sisuni

Kauba detailne aruanne

Saab teha ühe kauba väljavõtet kindla perioodi kohta majade lõikes. Selleks valida kaup, mille kohta soovitakse detailset aruannet, vajutades kiirvalikuklahvi F5 ning valides soovitud perioodi alg- ja lõppkuupäeva. Aruandes kajastatakse kuus tarvitatud kauba kogus, tariif, summa ning perioodi summa kokku elanike lõikes.

Joonis 480