Näitude detailne aruanne

Saab teha näitude väljavõtteid kindla perioodi kohta majade lõikes. Selleks tuleks valida näit, mille kohta soovitakse detailset aruannet, vajutades kiirvalikuklahvi F5 ning valides soovitud perioodi alg- ja lõppkuupäeva. Aruandes kajastatakse iga kuu algnäit, lõppnäit ja tarbimine ning perioodi tarbimine kokku elanike lõikes.

naitude-detailne-aruanne