Keri sisuni

Näitude detailne aruanne

Saab teha näitude väljavõtteid kindla perioodi kohta majade lõikes. Selleks tuleks valida näit, mille kohta soovitakse detailset aruannet, vajutades kiirvalikuklahvi F5 ning valides soovitud perioodi alg- ja lõppkuupäeva.

Aruandes kajastatakse iga kuu algnäit, lõppnäit ja tarbimine ning perioodi tarbimine kokku elanike lõikes.

Joonis 481