Keri sisuni

Tegemist vajavad toimingud

Tegemist vajavad toimingud on elektrooniline kalender/märkmik, mis aitab meeles pidada ja meelde tuletada tegemist vajavad toimingud, nt koosolek või koolitus jne. Uue toimingu lisamisel tuleb sisestada toimingu nimetus, algkuupäev ja/või kellaaeg, lõppkuupäev ja/või kellaaeg (vaikimisi üks tund), alarm (kui soovitakse, et programm annaks teada, kui on vaja midagi teha) algkuupäev ja/või kellaaeg (vaikimisi viisteist minutit enne toimingu algust) ning soovi korral kirjutada lisainfot.

Toimingu lähenedes ilmub ekraanile selline teade. Meeldetuletust saab ka edasi lükata, valides endale sobiva aja, millal meeldetuletuse kordust soovitakse.

Valides menüüs Programm – Tegemist vajavate toimingud, avaneb vastav register, kus saab toimingud reastada klõpsates veeru pealkirjal. Samuti on võimalik konkreetset toimingut otsida, märkides ära veeru, milles oleva tunnuse järgi soovitakse otsida ja vajutades F3. Akna all paremas nurgas avaneb otsinguväli, kuhu tuleb kirjutada otsitav väärtus.

Vajutades tegemist vajavate toimingute registris printeri klahvile on võimalik välja trükkida valitud kuupäeva või kuu kohta tegemist vajavate toimingute nimekiri.

Tegemist vajavate toimingute märkimisel on oluline meeles pidada, et kui sama andmebaasi kasutavad ka teised kasutajad, siis näevad ka nemad sisestatud toimingut, st tegemist ei ole kasutajapõhise seadistusega.