Seadistused Profit Palk programmis 2018

Seadistused Profit Palk programmis

 1. Kogumispension 3% 2%-le.
  2% 2018.a väljamaksetele so kui detsembri 2017.a palk makstakse välja jaanuaris 2018.a, siis juba tuleb arvestusel rakendada 2% kogumispensioni.

  Menüüs Palk-Töötajad, valida all kuu Jaanuar 2018, avada Töötaja, kellel oli KP3% ja töötaja kaardil vahelehel Maksustamine valida KP3 asemel KP (mis on 2%) ja salvestada. Kui on olemas hilisemad kuud, siis ka sinna lasta muudatus viia.
  Sellisel töötajal tasud, mille väljamaksed detsembris, maksustatakse KP 3% ja kui detsembri töölepingus, et väljamakse Järgmisel kuul, siis arvestab KP 2%.

 2. Uue tulumaksuvaba leidmine ja rakendamine 2018.a väljamaksetele
  Menüüs Palk-Töötajad lisandus töötaja kaardile uus väli Tulumaksuvaba (avaldusega), mis tuleks täita, kui töötaja on avalduse kirjutanud tulumaksuvaba summa kasutamiseks. See summa peaks jääma 0-500 euro piiresse ja võib olla kaks kohta peale koma.Menüüs Palk-Töötajad, vali all detsember 2017 ja Töötaja kaardil sisesta avalduses olev summa või 500 (kui avaldus tehtud, et kasutada niipalju, kui seadus lubab).

  NB! Kui töötaja on avaldusse kirjutanud, et tulumaksuvaba üldse mitte arvestada, siis jätta 0!

 3. Seadistused, mis tuleks rakendada siis kui töötaja brutotasud on üle 1200 euro (need seadistused ei oma tähtsust töötajate puhul, kelle brutotasud kokku igakuiselt jäävad alla 1200 euro või kellel tulumaksuvaba ei arvestata).
  Kuna seadusega lubatud tulumaksuvaba kasutus on väljamakse põhine, siis soovitame alates detsembrist 2017.a sättida töötaja viisi tasud Töölepingusse nii, et kõik konkreetse töötaja tasud makstakse välja kas samal kuul või järgmisel kuul. So puhkus, haiguserahad jms lisada väljamakse järgi õige kuu töölepingusse.
  Näiteks: Kui detsembri palk makstakse välja jaanuaris (järgmisel kuul), aga on detsembri puhkus, mis makstakse välja detsembris (samal kuul), siis Töökatkestuses valida all Arvestuse kuuks November (sest novembri palk ja detsembri puhkus siis makstakse välja koos detsembris so väljamaks järgmisel kuul nendel tasudel).
  NB! Puhkuse tasu on siis küll kuluna varasemas perioodis, aga ainult nii saame teada väljamakse järgi lubatud maksimaalse tulumaksuvaba summa.

  Töötajal, kellel brutotasud kokku igakuiselt jäävad alla 1200 euro või kellel tulumaksuvaba ei arvestata, võivad töölepingus olla tasud eraldi väljamaks samal kuul ja järgmisel kuul. Kui tasu jääb alla 1200 euro, siis Töötaja Maksustamise lehel tuleks sellisel töötajal arvestuse ja väljamaksu tulumaksuvaba sisestada 500 eurot (detsembrikuu Väljamaksu tulumkasuvaba jääb ikkagi 180). Kui ei ole avaldust tulumaksuvaba arvestuseks kirjutanud, siis nii Arvestuse kui Väljamaksu tulumaksuvaba on 0 eurot.

 4. Töölepingusse lisandus päisesse tabel andmetega

  4.1 Tulumaksuvaba avalduses. Töölepingu kuuga Töötaja kaardil olev tulumaksuvaba (avaldusega) sisestatud summa.
  4.2 Arvestuse tulumaksuvaba. Töölepingu kuuga töötajal Maksustamise lehel Arvestuse tulumaksuvaba
  4.3 Maksimaalselt lubatud tulumaksuvaba. Töölepingus olevate tasude kogusummalt lubatud kuupõhine tulumaksuvaba summa.

  Tabelis toodud summade alusel saab lihtsalt töötaja kaardil muuta Arvestuse ja Väljamaksu tulumaksuvaba. Ühtlasi programm hoiatab, kui arvestuses on suurem tulumaksuvaba kui seadusega lubatud.