Keri sisuni

Kontoplaan

Valides menüüs Finants – Kontoplaan, avaneb kontode register. Kontosid on võimalik reastada klõpsates veeru pealkirjal. Kui veerg on aktiivne saab sisestada otsitava kontonumbri või nime. Näiteks kui teha aktiivseks konto koodi lahter ja valida nr 2, siis tulevad valikusse kontoplaani kontod mis algavad 2-ga. Samamoodi toimib ka kontonimetusega, kuid siis tuleb teha nimetuse lahter aktiivseks. Lisaks on programmi akna all paremas nurgas otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitava konto numbri või nime ning seejärel vajutades F3 .

Firma raamatupidamise aluseks on kontoplaan. Programmiga on näidiskontoplaan kaasas ja seda on võimalik töökäigus muuta (lisada kontosid, kustutada või parandada olemasolevaid).

Joonis 324

Uue konto lisamisel tuleb sisestada:

  • kood – konto number, mis võib olla kuni 20-kohaline, sisaldada tähti ja muid märke. Detailne kontonumber peab algama samade numbritega, kui temast klass kõrgem üldine konto.

Näiteks

11 Raha ja pangakontod on üldine konto ja 111 Kassa on detailne konto.

Üldistel kontodel võivad omakorda olla alamkontod

Näide:

  • 11 Raha ja pangakontod,
  • tema alamkonto on 113 Pangakontod, mis omakorda võivad jaguneda erinevateks detailseteks kontodeks;
  • nimetus – vaba selgitus konto sisu kohta;
  • rühm – näitab ära, kas tegemist on bilansi kontoga (aktiva/passiva) või tulude/kulude kontoga;
  • tüüp – võib olla üldine või detailne st peakonto/allkonto. Kannetes saame kasutada ainult detailseid kontosid, üldiste kontode saldod ja käibed moodustuvad tema allkontode käivetest ja saldodest;
  • lisainfo – vaba selgitus konto kohta. Ei pea sisestama.

Joonis 325

Kontot saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada konto kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab kontot kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb konto nimekirjas klõpsata vajalikul kontol ja valida kustuta või avada konto kaart ja vajutada seal kustuta nuppu.

Kontoplaani saab kopeerida mõnelt teiselt firmalt. Selleks tuleb avada firma, kust tahetakse kontoplaan üle tuua. Seejärel klõpsata parema hiire klahviga kontoplaanil ja valida Eksport. Edasi avada aken Fail Lahtrisse Look in tuleb valida koht, kuhu soovitakse antud fail salvestada. Lahtrisse Fail name kirjutada salvestatava faili nimi ning vajutada OK ja Alusta. Edasi tuleb avada uuesti firma, kuhu soovitakse kontoplaan importida. Valida menüüs Finants – Kontoplaan, klõpsata seal parema hiire klahviga ja valida Import. Avada aken Fail. Lahtrisse Look in valida koht, kuhu sai fail eelnevalt salvestatud ja klõpsata faili peal, mida soovitakse importida ja vajutada Alusta.