Keri sisuni

Inventuurileht

Kõigepealt valida inventuuride registrist inventuur, mille kohta soovitakse inventuurilehte koostada. Inventuuri lehed saab võtta ka kaubagruppide lõikes. Saab valida järjestusviisi ja seadistada, et ei trükitaks null-ridu. Valida saab ka erinevate aruande vormide vahel (tegelike kogustega või ilma jms).

Joonis 368

Vajutades Alusta avaneb aruande eelvaade:

Joonis 369

Aruannet saab välja trükkida, salvestada PDF-ks või kopeerida Excelisse, vajutades Ctrl+C ja Excelis Ctrl+V