Kinnipidamiste liigid

Registris Kinnipidamiste liigid saab luua kinnipidamise liike töötaja palgast kolmandate isikute kasuks (kohtutäitur, riik).

Vaata lisaks töötasu arestimise skeemi: siit

Uue kinnipidamise liigi lisamine:

Alljärgnevalt on ära toodud, millised võimalikud väljad tuleks uut kinnipidamise liiki lisades täita:

  • kood – lühike tunnus kinnipidamise liigist;
  • nimetus – kinnipidamise liigi nimi;
  • tüüp – valida kas elatis või muu kinnipidamine;
  • ühekordne – lahtrisse teha linnuke, kui kinnipidamine on ühekordne ning edaspidi seda palgast enam kinni ei peeta;
  • suletud – lahtrisse teha linnuke, kui kinnipidamist enam ei kasutata;
  • konto – kui palgast peetakse kinni elatis, siis tuleks valida konto lahtrisse näidiskontoplaani kasutades konto 242 Palgast kinni peetud elatised. Kui tegemist on mõne muu kinnipidamisega, siis tuleks lisada kontoplaani juurde uus passiva konto (nt konto 247 Kinnipidamine kohtutäituri kasuks);
  • lisainfo – saab sisestada mitmesugust lisainfot kinnipidamise liigi kohta.

kinnipidamise_liigid1kinnipidamise_liigid2

Edasi tuleks avada menüüs Palk – Töölepingud. Kinnipidamise liiki sisestades on oluline kontrollida Töölepingu akna all servas pakutavat arvestuskuud, et kinnipidamine saaks sisetatud õigesse arvestuskuusse. Seejärel klõpsata lahti töötaja, kelle palgast kinnipidamine maha arvatakse ning avada lehekülg Kinnipidamised, kus tuleks koodi lahtrisse valida kinnipidamise liik ning valemi lahtrisse sisestada kinnipeetav summa. Saaja ja Saaja nime lahter jäetakse tühjaks.