Ladu

Menüü Ladu jaguneb nelja rühma:

1. Toimingud

lao_toimingud

2. Aruanded

lao_aruanded

3. Baasandmed

lao_baasandmed

4. Seadistused

lao_seadistused_tulp

Profit Ladu võimaldab pidada laoarvestust korraga piiramatul hulgal ladudes. Arvestus toimub FIFO meetodil.

Sisestatud andmeid ja programmiga koostatud dokumente on võimalik ka hiljem parandada ja soovi korral kustutada.

Toimingute konteerimine pearaamatusse toimub läbi dokumentide kinnitamise. Kõige mugavam on kasutada koondkinnitamise võimalust, kus valitud kuupäevani kinnitatakse kõik veel kinnitamata dokumendid. Ka kinnitatud dokumente saab parandada, selleks tuleb kinnitus maha võtta (kanne kustutatakse pearaamatust ära), parandused sisse viia ja siis dokument uuesti kinnitada.

Erinevaid toiminguid saab nummerdada erinevate numbriseeriate abil. Näiteks saab koostada erinevad numbriseeriad tootmiste ja mahakandmiste jaoks. Ka uut majandusaastat saab alustada uue numbriseeriaga.

Programm võimaldab koostada piiramatul hulgal erinevaid hinnakirju ja igale kliendile saab määrata, mis hinnakirja alusel talle müüakse.